Hjem
Kjemisk institutt

Brannvern

Dersom du oppdager en brann skal du:

Evakueringsvei fra kjemisk institutt, UiB til samlingsplass ved Allegaten 66.
Foto/ill.:
KI

Hovedinnhold

   -Varsle brannvesenet på telefon (0) 110 og opplyse om:

  • Hvem som ringer
  • Hva som har skjedd
  • Hvor det brenner

• Forsøke å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

• Utløse brannalarmen med en manuell brannmelder, dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk.

• Evakuere!

Ikke risiker eget liv og egen helse i forsøk på å redde andre.

I vedlegget under står mye nyttig informasjon.

Bruk kartet over 2. etasje til å finne din nærmeste brannslukker.
Flyfotografi viser hvor auditoriefløyen, Allégaten 66, samlingsplassen er og hvordan du på sikrest mulig måte kommer dit.
Ikke gå langs bygningen, da unngår du å bli truffet av fallende gjenstander.

Les også om brannvern på HMS-portalen:::>

Dokumenter