Hjem

Kjerneboring

KJERNEBORING: Ved å hente snø dypt under overflaten, kan forskerne finne ut hvordan klimaet var for veldig lenge siden.

Forskningsområder

Disse fagmiljøene arbeider med å forstå hvordan klimaendringene påvirker oss.

Hovedinnhold

Satsingen er tverrfaglig og involverer alle fakultet ved Universitetet i Bergen. Her er et knippe forskeres tanker om vår rolle på veien mot fornybar-samfunnet:

Tverrfaglige satsinger innen fornybar-samfunn

Produsent:
UiB

Ledelse

Klimadirektør Energidirektør
Tore Furevik Kristin Guldbrandsen Frøysa
Mobil: 98 67 72 26 Mobil: 48 02 20 45
Kontor: 55 58 26 91 Kontor: 55 58 31 75

Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa om hvordan UiB satser på energi og energiomstilling:

Kristin Guldbrandsen Frøysa

Produsent:
UiB

Klimadirektør Tore Furevik om hvordan UiB satser på klima:

Klimadirektør Tore Furevik

Produsent:
UiB

Bjerknessenteret

Forsker på mange felt innenfor klimaendringer. Hvordan kan man lage modeller for å forstå og simulere klimaendringer? Hvordan kan man finne ut hvordan klimaet var i eldre tider?

Universitetet i Bergen har nest mest publiseringer i Norge innen polar forskning.

Bjerknessenteret ble startet opp i 2000, og var i perioden 2003-2012 et Senter for fremragende forskning (SFF). I dag er senteret delvis finansiert av et tilskudd fra Senter for klimadynamikk (SKD) fra Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2021.

Alle forskere på Bjerknessenteret er ansatt ved en av fire partnere: Universitetet i Bergen, Uni Research, Havforskningsinstituttet (IMR) og Nansensenteret (NERSC).

Framtidens havgående måleinstrumenter utvikles i samarbeid med landets høyteknologiske miljøer:

Fremtidens måleinstrument

Produsent:
Algot Kristoffer Peterson

Bergen Energy Lab

  • Forum for utveksling av forskningsresultater og aktiviteter knyttet til fornybar energi og energiomstilling.
  • Oversikt over ressurspersoner 

Geofysisk institutt

Stormkast, havstrømmer, regnskyll, snøskred, CO2-opptak og hetebølger - det er fysikk alt sammen. Ved instituttet jobber vi med å forstå hvordan naturkreftene driver verden. Vi forsker og underviser i meteorologi, oseanografi og klima i våre fire forskningsgrupper:

Innen havvind kan vi bidra med å forstå vinden, velge lokalitet og vurdere drift og produksjon.

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Ressurssenter for forskning og utdanning knyttet opp mot havvind.

Norwegian Research Cluster for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Nettverk for forskningspartnere innenfor havvind-tema og teknologi. Legger til rette for samarbeid mellom partnere, akademia og industri. Forskningsformidling overfor et allment publikum. 

Senter for klima og energiomstilling (CET)

Samfunnet står foran store veivalg. Hva må vi gjøre med de ambisiøse målene vi har satt oss? Hvilken politikk er effektiv? Hvilke faktorer kan utløse rask endring?

Senterets målsetting er å skaffe ny kunnskap om veivalg for klima og energiomstilling. Tyngden ligger innenfor samfunnsvitenskapelig forskning, men det er et rikt samarbeid med Bjerknessenteret, psykologi og humaniora. Tverrfaglighet bygger ny kunnskap.

Det psykologiske fakultet 

Institutt for samfunnspsykologi

Forskergruppen for beslutningstaking, intuisjon, bevissthet og emosjoner

Hvordan kan psykologi hjelpe oss til å takle klimaendringer? Hva er sammenhengene mellom psykologi og klima?

Forskerne ser på hvordan klimaendringer påvirker oss i forhold til beslutningstaking og atferd samt på mentale modeller for miljømessig risiko.

Prosjektet startet opp i høsten 2016 og er spesielt opptatt av hvilken rolle vanlige folk i offentligheten spiller i arbeidet mot et lav-karbon samfunn. Hvilken rolle kan individuelle beslutninger og atferd spille når samfunnet skal over i en mer bærekraftig energibruk?