Hjem
Klima og energiomstilling
Klimaforskning

Norges største forskningsmiljø innen klima

Vi har bred kompetanse på forståelse av klimasystemet, med ledende fagmiljø innen både fortidens, dagens og fremtidens klima.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har klimaforskning som satsingsområde og jobber for FNs 13. bærekraftsmål: Å stoppe klimaendringene.

Bjerknessenteret for klimaforskning

Bjerknessenteret er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre, med over 200 forskere fra over tredve land. Forskningen inkluderer klimamodellering, forskning på fortidsklima, observasjoner og teori fra et bredt spekter av den naturvitenskaplige forskningen.

  • Hør vår podcastserie Studentpodden RealfagUiB. I hver episode snakker realfagstudenter med en av våre eksperter. Hvordan kan vi løse utfordringene innen klima og klima-endringer? 

Art & science research group

ART & SCIENCE RESEARCH GROUP er et samarbeid mellom Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og Bjerknessenteret. 10 ukers kurs som har som målsetning å etablere et rikt samarbeid for å fremme forskning, dialog og kommunikasjon om klimaendringer. Kurset ledes av kunstneren Aleksander Mir i samarbeid med professor Thomas Spengler, Geofysisk institutt og førsteamanuensis Anna Nele Meckler, Institutt for geovitenskap, samt andre klimaforskere ved Bjerknessenteret.

Andre forskningsfelt

  • Klimadebattens språkbruk: Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, etisk og kulturelt. Vi observerer en klimadebatt med mange ulike stemmer, synspunkter og interesser. Gruppen forsker på språkbruk relatert til spørsmål og debatt om klimaendringer, energiomstilling og livsstil - i et tverrfaglig perspektiv.  
  • Humanistisk klima- og miljøforsking: Initierer, koordinerer og utvikler integrerte tverrfaglege forskingsprosjekter og synliggjør humanioraforskingens aktuelle og potensielle bidrag innenfor klima. 
  • Senter for klima og energiomstilling (CET): Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.
  • Digsscore - Digital Social Science Core FacilityKjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) er en forskningsinfrastruktur som utnytter digitaliseringen av samfunnet til betydningsfull og nyskapende verdensledende forskning om samfunn og politikk. 
  • Klimarett: Forsker på råderett og vern av naturressurser og naturmiljø. Rettslig organisering av ressursforvalting og -utnytting som grunnlag for økonomisk og sosial utvikling og for miljøtilstanden. Utvikler et internasjonalt perspektiv. 
  • Norsk medborgerpanel: Undersøker befolkningens holdninger til klimaendringer i panelundersøkelser. 
  • Politikk, nettverksstyring og innovasjon (PGI): De nye styringsutfordringene knyttet til klima, energi, sikkerhet og miljø.  
  • Miljø- og naturressursøkonomi: Hvordan ressursene skal forvaltes og reguleres til beste for samfunnet.   

Universitetet i Bergen er medlem av International Universities Climate Alliance, som består av over 40 universiteter over hele verden. Disse er en global kilde til forskningsbasert kunnskap og pålitelig kommunikasjon om klimaendringer, -påvirkninger og -tilpasning.

NMP bekymring
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel/UiB

Globale kriser krever globale handlinger og løsninger, og Universitetet i Bergen er godt forberedt på å bidra innenfor sine satsingsområder klima- og energiomstilling, marin forskning og globale samfunnsutfordringer.

Respondentene i Norsk medborgerpanel blir årlig spurt hvor bekymret de er for klimaendringene. Stipendiat Thea Gregersen ved Institutt for samfunnspsykologi og Senter for klima og energiomstilling (CET) forklarer:

Norske klimaholdninger: Psykologisk distanse

Produsent:
UiB

Norske klimaholdninger: Bekymring

Produsent:
UiB