Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Varmere vann i Stillehavet vil trolig akselerere oppvarmingen i Arktis. Det viser en ny studie fra en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen.
UiB-forskerne Siddharth Sareen og Jakob Grandin holdt begge innlegg under FN sitt politiske høynivåforum i New York i juli 2018.
Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa kunne konstatere at mange la merke til UiBs bidrag i FN, med innovativ energiforskning rettet mot bærekraftsmålene og Agenda 2030.
Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til å fremskynde omformingen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn?
Bangladesh er et av verdens mest sårbare land når det kommer til klimaforandringer. Forskere fra UiB har jobbet sammen med lokalbefolkningen rundt Sylhet, i Nord-Øst Bangladesh, for å utvikle nye metoder som kan gjøre det lettere å tilpasse seg det nye klimaet.
For ellevte året på rad har nesten etthundre PhD-kandidater fra hele verden inntatt Høyden for å jobbe med globale utfordringer.
Bergen får en ny forskningsenhet som vil ha som mål å fremskaffe informasjon om klimaet til nytte for blant andre fiskerinæringen, landbruket og kraftprodusenter. Satsingen er gjort mulig som følge av bidrag fra Bergens forskningsstiftelse.
Stipendiat Agnete Hessevik forskar på korleis energiomstillinga i maritim sektor finn stad i skjeringspunktet mellom næringsliv og politikk.
Du luker og luker, men trøst deg med én ting: Om ikke ugress hadde spredd seg som ugress, ville vi ikke hatt trær i dette landet.
Tore Furevik leder Bjerknessenteret for klimaforskning. Som ny klimadirektør skal han i tillegg koordinere Universitetet i Bergens samlede klimasatsing.
I mai og juni sender vi rundt ni unge klimaforskarar til skular i Hordaland.
Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Ny forsking viser at norske fjellområde kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.
Vår nye energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa vil at UiB sitt arbeid med energiomstilling og alternativ energi skal verta meir synleg . Sjå intervju med UiB sin første energidirektør!
I samarbeid med Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret og Nordlys inviterte Arctic Frontiers til debatt om klimaregnskapet. Se opptak av debatten her.
Flere ønsker vern enn utvinning i Lofoten og Vesterålen, dette gjelder særlig i Nord-Norge.
Nordmenns holdninger til el-bil er blitt undersøkt. Alder, kjønn og regionene skaper de sterkeste skillelinjene.
Når politikere vedtar at vi skal jobbe for å begrense den globale oppvarmingen, gjør de det etter råd fra klimaforskerne. Men hvordan vet forskerne at jorden varmes opp? 
Hver tredje time døgnet rundt leverer målestasjonen Gabriel vann- og værdata som fritt kan brukes i undervisningen.

Sider