Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Plutselig satte røret seg fast i vulkansk aske. – Vi presset så hardt at flåten holdt på å klappe sammen som en østers, sier klimaforsker Willem van der Bilt. De to UiB-forskerne kikket mot land og lurte på om de ville klare å svømme så langt.
Vår ferske årsrapport for 2020 viser hva som har foregått innenfor den strategiske satsingen ved Universitetet i Bergen.
UiB og de andre partnerne i klyngesamarbeidet Energiomstilling Vest utvikler ny kunnskap om helhetlig nedbygging av offshoreprosjekt og økt installasjon av havvind.
Universitetet i Bergen er den første institusjonen i Norge og det første universitetet i verden som slutter seg til EU-kommisjonens globale koalisjon United for Biodiversity.
Sjå webinaret som tek opp mange av dei utfordringane vi står overfor i dag. Kva er gjeldande lovverk og konsesjonsprosessen?
Webinaret om "Når bærekraft blir business", på Day Zero av SDG-Bergen 2021, tok for seg EUs nye taksonomi, hva den betyr i praksis og det grønne skifte vi står ovenfor. Under er lenke til webinaret og presentasjonene som ble holdt.
Nå er vi i gang med det helt nye kurset i karbonfangst, -bruk og -lagring! Fagmiljøet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utviklet dette videreutdanningskurset for å møte den forventede etterspørselen etter kompetanse innen fagfeltet. Så langt har etterspørselen vært over all forventning og det er allerede planer om å gjennomføre et nytt kurs våren 2021!
Etter to åremål som direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, blir Tore Furevik til sommaren direktør for Nansensenteret for miljø- og fjernmåling i Bergen.
Selvrensende beskyttelsesdrakter og masker med bedre filtreringsegenskaper enn flytende kull gir i dag. Materialer basert på såkalte metall-organiske rammeverk (MOF) gir nye muligheter til å beskytte oss mot farlige kjemikalier.
Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser og bad i den forbindelse om innspill.
På arrangementet Diplomacy 2.0 presenterte Joanna Siekiera fra Universitetet I Bergen sine tanker rundt hvordan vanndiplomati inngår som en del av vitenskapsdiplomati.
Regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og inviterer virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer til å bidra med innspill. Planen skal konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det til norske forhold og utfordringer.  
– Vi trenger en global plan for en grønn, sirkulær økonomi. Derfor utfordrer vi verdens rikeste land til å tenke nytt i kjølvannet av koronapandemien og ber G20-landene bruke sitt årlige toppmøte til å tenke gjenbruk heller enn forbruk, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.
Inger Elisabeth Måren ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og UiBs klimadirektør Tore Furevik er utpekt til å sitte i den norske UNESCO-kommisjonen for perioden 2021-2024.
– Med dei store oppgåvene som vår nasjon og verdssamfunnet står overfor, er klimakunnskap viktigare enn nokon gong, seier ein glad direktør Tore Furevik. Kunnskapsdepartementet melder no at Bjerknesssenteret får forlenga støtta i fem år.
Gjennom Northern Lights-prosjektet skal CO₂-lagres i et evighetsperspektiv i enorme formasjoner under havbunnen i Nordsjøen. Flere fagmiljø ved UiB er involvert i det første norske karbonlagringsprosjektet.
– Nedgang i CO2-konsentrasjon i atmosfæren har trolig ført både til nedkjøling av havet og utvidelse av isdekket, mener klimaforsker Thomas Leutert. En ny studie endrer synet på nedkjølingen av Sørishavet.
Det kan vera vanskeleg å spå korleis klimaendringar påverkar artsmangfald. Ny forsking frå Universitetet i Bergen kan gjera det lettare å seia noko meir sikkert om framtidsnaturen.

Sider