Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Ny forsking viser at norske fjellområde kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.
Vår nye energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa vil at UiB sitt arbeid med energiomstilling og alternativ energi skal verta meir synleg . Sjå intervju med UiB sin første energidirektør!
I samarbeid med Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret og Nordlys inviterte Arctic Frontiers til debatt om klimaregnskapet. Se opptak av debatten her.
Flere ønsker vern enn utvinning i Lofoten og Vesterålen, dette gjelder særlig i Nord-Norge.
Universitetet i Bergen etablerer et nytt senter for å styrke forskning og rådgivning til norske myndigheter og internasjonale organer knyttet til bærekraftig hav.
Nordmenns holdninger til el-bil er blitt undersøkt. Alder, kjønn og regionene skaper de sterkeste skillelinjene.
Når politikere vedtar at vi skal jobbe for å begrense den globale oppvarmingen, gjør de det etter råd fra klimaforskerne. Men hvordan vet forskerne at jorden varmes opp? 
Hver tredje time døgnet rundt leverer målestasjonen Gabriel vann- og værdata som fritt kan brukes i undervisningen.
En mann med rød lue svinger en slegge over Hardangerjøkulen. Et hardt klank akkompagnerer snøspruten i det sleggen treffer bakken. Det ligger en metallplate i snøen.
Som letegeolog i et lite selskap får Synne stort ansvar. Mastergraden i geovitenskap gir faglig trygghet når data skal tolkes.
Da Østersjøen ble varmere, forsvant fisk og sel. Da måtte steinaldermenneskene finne andre måter å skaffe mat på.
Snø og is forårsaker hver vinter store forsinkelser for både privat og offentlig flytransport. Nå kan en forskningsidé fra Universitetet i Bergen gjøre avising av fly unødvendig.
Korleis vil klimaet på jorda vera i framtida? Noel Keenlyside arbeider hardt for at vi skal vita meir.
UiB skal være internasjonalt ledende innenfor feltet «Klima og energiomstilling». Sammen med partnere skal vi gjennom klyngeutvikling, senterdannelser og økt tverrfaglighet utvikle ett av Europas sterkeste universitet innenfor feltet.
Equinor trenger flere sivilingeniører med fornybar energi-kompetanse for å kunne øke produksjonen. Universitetet i Bergens integrerte master i energi gir deg jobb.
Geolog og klimaforsker Jostein Bakke vokste opp ved isbreen Folgefonna i Hardanger. Han frykter han er den siste generasjonen som får oppleve fenomenet.
Disse fagmiljøene arbeider med å forstå hvordan klimaendringene påvirker oss.
Studenter og forskere ved Geovitenskap bruker droner når de drar til Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa.

Sider