Hjem
KG Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi
Forskningsstudier

Forskningsprosjekt

Lønning og Knappskog på laboratoriet
Senterleder Per Eystein Lønning og forsker Stian Knappskog på laboratoriet.
Foto/ill.:
Tor Erik H. Mathiesen

Hovedinnhold

Senterets fasiliterer og faglige arbeid er organisert i seks ulike grupper:

Molekylærbiologi

Forsker Stian Knappskog leder arbeidet ved Mohn kreftforskningslaboratorium hvor det utføres genetiske analyser av svulster og bioinformastisk behandling av forskningsdata.

Sarkoma

Professor Ola Mykelbost vil lede en basket-studie med tilhørende preklinisk forskning og analyser av prøver. Mer informasjon finner du på  https://myklebost.w.uib.no/nb/.

Patologi

Patalogiske undersøkelser ledes av prof II Hrvoje Miletic.

Brystkreft

Prosjektet ledes av overlege, professor II Hans Petter Eikesdal som innkluderer brystkerftpasienter under behandling med pre-surgical systemisk behandling og pasienter med metastatisk sykdom.

Kolorektal kreft

Overlege og postdoktor Inger Marie Løes leder studien av pasienter med metastatisk koloraktal kreft.

Lungekreft

Overlege Inger Marie Sandvik leder studien av pasienter med lungekreft.