Hjem
Stian Knappskogs bilde

Stian Knappskog

Professor
 • E-postStian.Knappskog@uib.no
 • Telefon+47 55 97 64 47
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Genetiske mekanismar som gir resistens mot behandling hos kreftpasientar

Cellegift er ei av dei mest brukte behandlingsformene for kreftpasientar, men nokon opplever dårlig effekt av behandlinga. Vår forsking fokuserer på genetiske og molekylære mekanismar som gjer at enkelt-svulstar ikkje responderer på cellegift. Det overordna målet med denne forskinga er å identifisere genetiske mekanismar som kan nyttast som såkalla prediktive biomarkørar, dvs markørar som kan indikere kva for type cellegift som vil være mest nyttig for kvar enkelt pasient. Vårt hovud-funn så langt er at defektar i to av kreftcellene sine viktigaste signal-system (p53- og pRb-kaskadene), gjer at brystkreftsvulstar responderer dårlig på cellegift av anthracyclin-typen (herunder doxorubicin og epirubicin).

Nøkkel-publikasjonar:

Knappskog et al. Breast Cancer Research, 2012

Knappskog et al Molecular Oncology, 2015.

 

Genetiske variantar som påvirkar kreftrisiko

I tillegg til genvariantar som endrar aminosyrerekkjefølgja i protein, kan kreftrisiko vere påvirka av variantar som ligg i ikkje-proteinkodande delar av DNA. Vi jobbar med genvariantar som ligg i promoterområdene til gen som er involvert i kreftutvikling. Vi jobbar særskilt med variantar i promoteren til MDM2-genet, der vi m.a. har identifisert ein variant (SNP285) som gir 37% redusert risiko for brystkreft og 39% redusert risiko for eggstokkreft i nokre grupper av europeiske kvinner.

Nøkkel-publikasjonar:

Knappskog et al. Cancer Cell, 2011

Knappskog et al. European Journal of Cancer 2012.

 

Intratumor heterogenitet

Mange kreftsvulstar er heterogene, og er bygd opp av subklonar som er genetisk ulike. Vår forsking fokuserer på korleis ulike subklonar vekst og ter seg gjennom sjukdomsforløpet. Dette inkluderer kva som skjer når sjukdommen spreier seg i kroppen, og kva som skjer når pasienten får behandling med ulike typar medikament.

Nøkkel-publikasjonar:

Yates et al Nature Medicine, 2015

Løes et al International Journal of Cancer, 2016

Sveen et al PLoS Genetics, 2016

Yates et al Cancer Cell, 2017

Avisreportasje om nytt sekvenseringsinstrument (2019.10.02)

 

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/6jeX98/kreftforskerne-vet-ikke-hvorfor-noen-svulster-ikke-reagerer-paa-behandl

 

 

Avisreportasjer om forskingsfunn og publikasjon  (2018.01.16)

 

https://www.vg.no/forbruker/helse/i/G1QO46/norske-forskere-med-internasjonalt-gjennombrudd-kan-pavise-kreftrisiko-i-ufodte-barn

 

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/oR617R/Norske-forskere-kan-pavise-kreftrisiko-hos-ufodte-barn

 

 

Avisreportasjer om forskingsfunn og publikasjon  (2017.08.14)

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/norske-forskere-med-nytt-gjennombrudd-kan-gi-bedre-behandling-av-brystkreft/a/24115097/

 

https://www.ba.no/helse/haukeland-universitetssykehus/nyheter/bergensforskere-med-kreftgjennombrudd/s/5-8-631593

 

 

Avisreportasje om Ung Forsker-pris ved Onkologisk Forum (2016.11.18)

 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/18/stian-knappskog-far-ung-forsker-prisen-2016/?acceptCookies=true

 

 

TV-innslag om ny klinisk studie - PETREMAC (2016.07.03)

 

http://www.tv2.no/a/8421737/

 

 

TV-innslag om ny klinisk studie - PETREMAC (2016.07.05)

 

http://www.tv2.no/a/8428791/

 

 

Avisreportasje om forsking finansiert av Rosa sløyfe-aksjonen (2015.10.29)

 

http://www.ba.no/nyheter/helsevesen/medisin-og-helse/her-gar-midlene-fra-rosa-sloyfe/s/5-8-183805

 

 

TV intervju om donasjon frå Mohn (2014.12.23)

 

https://tv.nrk.no/sok?q=Stian%20Knappskog&filter=rettigheter

 

 

Film for Kreftforeningen angåande Rosa sløyfe-aksjonen (2013.09.20)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr4qk4RKz3I

 

 

 

Avisreportasje om oppdaging av genvariant som reduserer kreftrisiko (2011.02.15)

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fant-supergen-som-beskytter-mot-kreft/a/10038307/

 

http://www.forskningsradet.no/prognett-kreftsatsing/Nyheter/Genvariant_reduserer_kreftrisiko/1253964771715&lang=no

 

 

Publikasjonar lista i PubMed:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=knappskog+s

 

Publikasjonar lista i Cristin:

 • Aasen, Synnøve Nymark; Parajuli, Himalaya; Hoang, Tuyen; Feng, Zichao; Stokke, Krister; Wang, Jiwei; Roy, Kislay; Bjerkvig, Rolf; Knappskog, Stian; Thorsen, Frits. 2019. Effective treatment of metastatic melanoma by combining mapk and pi3k signaling pathway inhibitors. International Journal of Molecular Sciences. 20:4235: 1-19. doi: 10.3390/ijms20174235
 • Bischof, Katharina; Knappskog, Stian; Hjelle, Sigrun Margrethe; Stefansson, Ingunn; Woie, Kathrine; Salvesen, Helga; Gjertsen, Bjørn Tore; Bjørge, Line. 2019. Influence of p53 isoform expression on survival in high-grade serous ovarian cancers. Scientific Reports. 9:5244: 1-11. doi: 10.1038/s41598-019-41706-z
 • Choi, Man Hung; Mejlænder-Andersen, Eline; Manueldas, Sophia; el Jellas, Khadija; Steine, Solrun; Tjensvoll, Kjersti; Sætran, Hege Aase; Knappskog, Stian; Hoem, Dag; Nordgård, Oddmund; Hovland, Randi; Molven, Anders. 2019. Mutation analysis by deep sequencing of pancreatic juice from patients with pancreatic ductal adenocarcinoma. BMC Cancer. 19:11: 1-12. doi: 10.1186/s12885-018-5195-7
 • Røsland, Gro Vatne; Dyrstad, Sissel Elisabeth; Tusubira, Deusdedit; Helwa, Reham; Tan, Tuan Zea; Lotsberg, Maria Lie; Pettersen, Ina Katrine Nitschke; Berg, Anna; Kindt, Charlotte; Hoel, Fredrik; Jacobsen, Kristine; Arason, Ari Jon; Engelsen, Agnete; Ditzel, Henrik J.; Lønning, Per Eystein; Krakstad, Camilla; Thiery, Jean Paul; Lorens, James; Knappskog, Stian; Tronstad, Karl Johan. 2019. Epithelial to mesenchymal transition (EMT) is associated with attenuation of succinate dehydrogenase (SDH) in breast cancer through reduced expression of SDHC. Cancer & Metabolism. doi: 10.1186/s40170-019-0197-8
 • Smid, Marcel; Wilting, Saskia M.; Uhr, Katharina; Rodríguez-González, F. Germán; de Weerd, Vanja; Prager-Van der Smissen, Wendy J.C.; van der Vlugt-Daane, Michelle; van Galen, Anne; Nik-Zainal, Serena; Butler, Adam; Martin, Sancha; Davies, Helen R.; Staaf, Johan; van de Vijver, Marc J.; Richardson, Andrea L.; Macgrogan, Gaëtan; Salgado, Roberto; van den Eynden, Gert G.G.M.; Purdie, Colin A.; Thompson, Alastair M.; Caldas, Carlos; Span, Paul N.; Sweep, Fred C.G.J.; Simpson, Peter T.; Lakhani, Sunil R.; Van Laere, Steven; Desmedt, Christine; Paradiso, Angelo; Eyfjord, Jorunn; Broeks, Annegien; Vincent-Salomon, Anne; Futreal, Andrew P.; Knappskog, Stian; King, Tari; Viari, Alain; Børresen-Dale, Anne-Lise; Stunnenberg, Hendrik G.; Stratton, Mike; Foekens, John A.; Sieuwerts, Anieta M.; Martens, John W.M. 2019. The circular RNome of primary breast cancer. Genome Research. 29: 356-366. doi: 10.1101/gr.238121.118
 • Birkeland, Einar Elvbakken; Zhang, Shan; Poduval, Deepak; Geisler, Jürgen; Nakken, Sigve; Vodak, Daniel; Meza, Leonardo Zepeda; Hovig, Eivind; Myklebost, Ola; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2018. Patterns of genomic evolution in advanced melanoma. Nature Communications. 9:2665: 1-12. Publisert 2018-04-30. doi: 10.1038/s41467-018-05063-1
 • Bischof, Katharina; Knappskog, Stian; Stefansson, Ingunn; McCormack, Emmet; Trovik, Jone; Werner, Henrica Maria Johanna; Woie, Kathrine; Gjertsen, Bjørn Tore; Bjørge, Line. 2018. High expression of the p53 isoform ? is associated with reduced progression-free survival in uterine serous carcinoma. BMC Cancer. 18:684: 1-10. doi: 10.1186/s12885-018-4591-3
 • Dyrstad, Sissel Elisabeth; Tusubira, Deusdedit; Knappskog, Stian; Tronstad, Karl Johan; Røsland, Gro Vatne. 2018. Introducing nano-scale quantitative polymerase chain reaction. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. 506: 923-926. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.10.111
 • Knappskog, Stian; Gansmo, Liv Beathe; Lønning, Per Eystein. 2018. Association of rs2279744 and rs117039649 promoter polymorphism with the risk of gynaecological cancer: A meta-analysis of case-control studies. Medicine.
 • Lønning, Per Eystein; Berge, Elisabet Ognedal; Bjørnslett, Merete Pauline; Minsaas, Laura; Chrisanthar, Ranjan; Vetti, Hildegunn Høberg; Dulary, Cécile; Busato, Florence; Bjørneklett, Silje; Eriksen, Christine; Kopperud, Reidun Kristin; Axcrona, Ulrika; Davidson, Ben; Bjørge, Line; Evans, D. Gareth; Howell, Anthony; Salvesen, Helga; Janszky, Imre; Hveem, Kristian; Romundstad, Pål Richard; Vatten, Lars Johan; Tost, Jörg; Dørum, Anne; Knappskog, Stian. 2018. White blood cell BRCA1 promoter methylation status and ovarian cancer risk. Annals of Internal Medicine. 168: 326-334. doi: 10.7326/M17-0101
 • Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2018. BRCA1 methylation in newborns: Genetic disposition, maternal transfer, environmental influence, or by chance only? Clinical Epigenetics. 10. doi: 10.1186/s13148-018-0566-0
 • Gansmo, Liv Beathe; Bjørnslett, Merete Pauline; Halle, Mari Kyllesø; Salvesen, Helga; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Dørum, Anne; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2017. MDM2 promoter polymorphism del1518 (rs3730485) and its impact on endometrial and ovarian cancer risk. BMC Cancer. 17:97: 1-6. doi: 10.1186/s12885-017-3094-y
 • Gansmo, Liv Beathe; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Nik-Zainal, Serena; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2017. APOBEC3A/B deletion polymorphism and cancer risk. Carcinogenesis. 39: 118-124. doi: 10.1093/carcin/bgx131
 • Helwa, Reham; Heller, Anette; Knappskog, Stian; Bauer, Andrea S. 2017. Tumor cells interact with red blood cells via galectin-4 - a short report. Cellular Oncology. Published ahead of print: 1-9. doi: 10.1007/s13402-017-0317-9
 • Huun, Johanna; Gansmo, Liv Beathe; Mannsåker, Bård; Iversen, Gjertrud Titlestad; Sommerfelt-Pettersen, Jan; Øvrebø, Jan Inge; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2017. The Functional roles of the MDM2 splice variants P2-MDM2-10 and MDM2-∆5 in breast cancer cells. Translational Oncology. 10: 806-817. doi: 10.1016/j.tranon.2017.07.006
 • Huun, Johanna; Gansmo, Liv Beathe; Mannsåker, Bård; Iversen, Gjertrud Titlestad; Øvrebø, Jan Inge; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2017. Impact of the MDM2 splice-variants MDM2-A, MDM2-B and MDM2-C on cytotoxic stress response in breast cancer cells. BMC Cell Biology. 18:17: 1-9. doi: 10.1186/s12860-017-0134-z
 • Huun, Johanna; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2017. Effects of concomitant inactivation of p53 and pRb on response to doxorubicin treatment in breast cancer cell lines. Cell death discovery. 3. doi: 10.1038/cddiscovery.2017.26
 • Ju, Young Seok; Martincorena, Inigo; Gerstung, Moritz; Petljak, Mia; Alexandrov, Ludmil B.; Rahbari, Raheleh; Wedge, David C.; Davies, Helen R.; Ramakrishna, Manasa; Fullam, Anthony; Martin, Sancha; Alder, Christopher; Patel, Nikita; Gamble, Steve; O'Meara, Sarah; Giri, DIlip D.; Sauer, Torill; Pinder, Sarah E.; Purdie, Colin A.; Borg, Åke; Stunnenberg, Henk; Van De Vijver, Marc; Tan, Benita K.T.; Caldas, Carlos; Tutt, Andrew; Ueno, Naoto T.; Van 't Veer, Laura J.; Martens, John W.M.; Sotiriou, Christos; Knappskog, Stian; Span, Paul N.; Lakhani, Sunil R.; Eyfjörd, Jórunn Erla; Børresen-Dale, Anne-Lise; Richardson, Andrea; Thompson, Alastair M.; Viari, Alain; Hurles, Matthew E.; Nik-Zainal, Serena; Campbell, Peter J.; Stratton, Michael R. 2017. Somatic mutations reveal asymmetric cellular dynamics in the early human embryo. Nature. 543: 714-718. doi: 10.1038/nature21703
 • Yates, Lucy R.; Knappskog, Stian; Wedge, David; Farmery, James H.R.; Gonzalez, Santiago; Martincorena, Inigo; Alexandrov, Ludmil B.; Van Loo, Peter; Haugland, Hans Kristian; Lilleng, Peer Kåre; Gundem, Gunes; Gerstung, Moritz; Pappaemmanuil, Elli; Gazinska, Patrycja; Bhosle, Shriram G.; Jones, David; Raine, Keiran; Mudie, Laura; Latimer, Calli; Sawyer, Elinor; Desmedt, Christine; Sotiriou, Christos; Stratton, Michael R.; Sieuwerts, Anieta M.; Lynch, Andy G.; Martens, John W.; Richardson, Andrea L.; Tutt, Andrew; Lønning, Per Eystein; Campbell, Peter J. 2017. Genomic evolution of breast cancer metastasis and relapse. Cancer Cell. 32: 169-184.e7. doi: 10.1016/j.ccell.2017.07.005
 • Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Knappskog, Stian; Chrisanthar, Ranjan; Lilleng, Peer Kåre; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2017. High PTEN gene expression is a negative prognostic marker in human primary breast cancers with preserved p53 function. Breast Cancer Research and Treatment. 163: 177-190. doi: 10.1007/s10549-017-4160-5
 • Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Svanberg, Ida; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2017. Activation of Akt characterizes estrogen receptor positive human breast cancers which respond to anthracyclines. OncoTarget. 8: 41227-41241. doi: 10.18632/oncotarget.17167
 • Eskilsson, Eskil; Røsland, Gro Vatne; Talasila, Krishna Mukharji; Knappskog, Stian; Keunen, Olivier; Sottoriva, Andrea; Foerster, Sarah; Solecki, Gergely; Taxt, Torfinn; Jirík, Radovan; Fritah, Sabrina; Harter, Patrick N.; Välk, Kristjan; Hossain, Jubayer; Vareecal Joseph, Justin; Zehtab Jahedi, Roza; Sdik Saed, Halala; Piccirillo, Sara G.; Spiteri, Inma; Euskirchen, Philipp; Leiss, Lina Wik; Graziana, Grazi; Daubon, Thomas; Lund-Johansen, Morten; Enger, Per Øyvind; Winkler, Frank; Ritter, Christoph A.; Niclou, Simone Pierrette; Watts, Colin; Bjerkvig, Rolf; Miletic, Hrvoje. 2016. EGFRvIII mutations can emerge as late and heterogenous events in glioblastoma development and promote angiogenesis through Src activation. Neuro-Oncology. 18: 1644-1655. doi: 10.1093/neuonc/now113
 • Flågeng, Marianne Hauglid; Larionov, Alexey; Geisler, Jürgen; Knappskog, Stian; Prestvik, Wenche S; Bjørkøy, Geir; Lilleng, Peer Kåre; Dixon, JM; Miller, William R.; Lønning, Per Eystein; Mellgren, Gunnar. 2016. Treatment with aromatase inhibitors stimulates the expression of epidermal growth factor receptor-1 and neuregulin 1 in ER positive/HER-2/neu non-amplified primary breast cancers. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 165: 228-235. Publisert 2016-06-22. doi: 10.1016/j.jsbmb.2016.06.011
 • Gansmo, Liv Beathe; Bjørnslett, Merete Pauline; Halle, Mari Kyllesø; Salvesen, Helga; Dørum, Anne; Birkeland, Einar Elvbakken; Hveem, Kristian; Romundstad, Pål Richard; Vatten, Lars Johan; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2016. The MDM4 SNP34091 (rs4245739) C-allele is associated with increased risk of ovarian—but not endometrial cancer. Tumour Biology. 37: 10697-10702. doi: 10.1007/s13277-016-4940-2
 • Gansmo, Liv Beathe; Vatten, Lars Johan; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Ryan, Bríd M.; Harris, Curtis C.; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2016. Associations between the MDM2 promoter P1 polymorphism del1518 (rs3730485) and incidence of cancer of the breast, lung, colon and prostate. OncoTarget. 7: 28637-28646. doi: 10.18632/oncotarget.8705
 • Helwa, Reham; Gansmo, Liv Beathe; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Ryan, Bríd M.; Harris, Curtis C.; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2016. MDM2 promoter SNP55 (rs2870820) affects risk of colon cancer but not breast-, lung-, or prostate cancer. Scientific Reports. 6. 8 sider. doi: 10.1038/srep33153
 • Helwa, Reham; Ramadan, Mohamed; Abdel-Wahab, Abdel-Hady A.; Knappskog, Stian; Bauer, Andrea S. 2016. Promoter SNPs rs116896264 and rs73933062 form a distinct haplotype and are associated with galectin-4 overexpression in colorectal cancer. Mutagenesis. 31: 401-408. doi: 10.1093/mutage/gev086
 • Knappskog, Stian; Leirvaag, Beryl; Gansmo, Liv Beathe; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Lønning, Per Eystein. 2016. Prevalence of the CHEK2 R95* germline mutation. Hereditary Cancer in Clinical Practice. 14. 4 sider. doi: 10.1186/s13053-016-0059-0
 • Løes, Inger Marie; Immervoll, Heike; Sorbye, Halfdan; Angelsen, Jon-Helge; Horn, Arild; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2016. Impact of KRAS, BRAF, PIK3CA, TP53 status and intraindividual mutation heterogeneity on outcome after liver resection for colorectal cancer metastases. International Journal of Cancer. 139: 647-656. doi: 10.1002/ijc.30089
 • Nik-Zainal, Serena; Davies, Helen; Staaf, Johan; Ramakrishna, Manasa; Glodzik, Dominik; Zou, Xueqing; Martincorena, Inigo; Alexandrov, Ludmil B.; Martin, Sancha; Wedge, David C.; Van Loo, Peter; Ju, Young Seok; Smid, Marcel; Brinkman, Arie; Morganella, Sandro; Aure, Miriam Ragle; Lingjærde, Ole Christian; Langerød, Anita; Ringnér, Markus; Ahn, Sung-Min; Boyault, Sandrine; Brock, Jane E.; Broeks, Annegien; Butler, Adam; Desmedt, Christine; Dirix, Luc; Dronov, Serge; Fatima, Aquila; Foekens, John A.; Gerstung, Moritz; Hooijer, Gerrit K.J.; Jang, Se Jin; Jones, David R.; Kim, Hyung-Yong; King, Tari A.; Krishnamurthy, Savitri; Lee, Hee Jin; Lee, Jeong-Yeon; Li, Yilong; McLaren, Stuart; Menzies, Andrew; Mustonen, Ville; O'Meara, Sarah; Pauporté, Iris; Pivot, Xavier; Purdie, Colin A.; Raine, Keiran; Ramakrishnan, Kamna; Rodriguez-González, F. Germán; Romieu, Gilles; Sieuwerts, Anieta M.; Simpson, Peter T.; Shepherd, Rebecca; Stebbings, Lucy; Stefansson, Olafur A.; Teague, Jon; Tommasi, Stefania; Treilleux, Isabelle; Eynden, Gert G. Van den; Vermeulen, Peter; Vincent-Salomon, Anne; Yates, Lucy; Caldas, Carlos; Van't Veer, Laura; Tutt, Andrew; Knappskog, Stian; Tan, Benita Kiat Tee; Jonkers, Jos; Borg, Åke; Ueno, Naoto T.; Sotiriou, Christos; Viari, Alain; Futreal, P. Andrew; Campbell, Peter J.; Span, Paul N.; Van Laere, Steven; Lakhani, Sunil R.; Eyfjörd, Jórunn E.; Thompson, Alastair M.; Birney, Ewan; Stunnenberg, Hendrik G.; van de Vijver, Marc J.; Martens, John W. M.; Børresen-Dale, Anne-Lise; Richardson, Andrea L.; Kong, Gu; Thomas, Gilles; Stratton, Michael R. 2016. Landscape of somatic mutations in 560 breast cancer whole-genome sequences. Nature. 534: 47-54. doi: 10.1038/nature17676
 • Smid, Marcel; Rodríguez-González, F. Germán; Sieuwerts, Anieta M.; Salgado, Roberto; Prager-Van Der Smissen, Wendy J.C.; Vlugt-Daane, Michelle Van Der; Van Galen, Anne; Nik-Zainal, Serena; Staaf, Johan; Brinkman, Arie B.; van de Vijver, Marc J.; Richardson, Andrea L.; Fatima, Aquila; Berentsen, Kim; Butler, Adam; Martin, Sancha; Davies, Helen R.; Debets, Reno; Gelder, Marion E Meijer-Van; van Deurzen, Carolien H.M.; Macgrogan, Gaëtan; Van Den Eynden, Gert G.G.M.; Purdie, Colin; Thompson, Alastair M.; Caldas, Carlos; Span, Paul N.; Simpson, Peter T.; Lakhani, Sunil R.; Van Laere, Steven; Desmedt, Christine; Ringnér, Markus; Tommasi, Stefania; Eyford, Jorunn; Broeks, Annegien; Vincent-Salomon, Anne; Futreal, P. Andrew; Knappskog, Stian; King, Tari; Thomas, Gilles; Viari, Alain; Langerød, Anita; Børresen-Dale, Anne-Lise; Birney, Ewan; Stunnenberg, Hendrik G.; Stratton, Mike; Foekens, John A.; Martens, John W.M. 2016. Breast cancer genome and transcriptome integration implicates specific mutational signatures with immune cell infiltration. Nature Communications. 7. doi: 10.1038/ncomms12910
 • Sveen, Anita; Løes, Inger Marie; Alagaratnam, Sharmini; Nilsen, Gro; Høland, Maren; Lingjærde, Ole Christian; Sorbye, Halfdan; Berg, Kaja Christine Graue; Horn, Arild; Angelsen, Jon-Helge; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Lothe, Ragnhild A. 2016. Intra-patient inter-metastatic genetic heterogeneity in colorectal cancer as a key determinant of survival after curative liver resection. PLoS Genetics. 12:e1006225. 22 sider. doi: 10.1371/journal.pgen.1006225
 • Flågeng, Marianne Hauglid; Knappskog, Stian; Gjerde, Jennifer; Lønning, Per Eystein; Mellgren, Gunnar. 2015. Estrogens correlate with PELP1 expression in ER positive breast cancer. PLOS ONE. 10:e0134351. 12 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0134351
 • Gansmo, Liv Beathe; Knappskog, Stian; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Lønning, Per Eystein. 2015. Influence of MDM2 SNP309 and SNP285 status on the risk of cancer in the breast, prostate, lung and colon. International Journal of Cancer. 137: 96-103. doi: 10.1002/ijc.29358
 • Gansmo, Liv Beathe; Romundstad, Pål Richard; Birkeland, Einar Elvbakken; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2015. MDM4 SNP34091 (rs4245739) and its effect on breast-, colon-, lung-, and prostate cancer risk. Cancer Medicine. 4: 1901-1907. doi: 10.1002/cam4.555
 • Ju, Young Seok; Tubio, José M.C.; Mifsud, William; Fu, Beiyuan; Davies, Helen R; Ramakrishna, Manasa; Li, Yilong; Yates, Lucy; Gundem, Gunes; Tarpey, Patrick S.; Behjati, Sam; Papaemmanuil, Elli; Martin, Sancha; Fullam, Anthony; Gerstung, Moritz; Nangalia, Jyoti; Green, Anthony R.; Caldas, Carlos; Borg, Åke; Tutt, Andrew; Michael Lee, Ming Ta; Van't Veer, Laura J.; Tan, Benita K.T.; Aparicio, Samuel; Span, Paul N.; Martens, John W.M.; Knappskog, Stian; Vincent-Salomon, Anne; Børresen-Dale, Anne-Lise; Eyfjörd, Jorunn Erla; Flanagan, Adrienne M.; Foster, Christopher; Neal, David E.; Cooper, Colin; Eeles, Rosalind; Lakhani, Sunil R.; Desmedt, Christine; Thomas, Gilles; Richardson, Andrea L.; Purdie, Colin A.; Thompson, Alastair M.; McDermott, Ultan; Yang, Fengtang; Nik-Zainal, Serena; Campbell, Peter J.; Stratton, Michael R. 2015. Frequent somatic transfer of mitochondrial DNA into the nuclear genome of human cancer cells. Genome Research. 25: 814-824. doi: 10.1101/gr.190470.115
 • Knappskog, Stian; Berge, Elisabet Ognedal; Chrisanthar, Ranjan; Geisler, Stephanie; Staalesen, Vidar; Leirvaag, Beryl; Yndestad, Synnøve; de Faveri, Elise Norheim; Karlsen, Bård Ove; Wedge, David C.; Akslen, Lars A.; Lilleng, Peer Kåre; Løkkevik, Erik; Lundgren, Steinar; Østenstad, Bjørn; Risberg, Terje; Mjaaland, Ingvil; Aas, Turid; Lønning, Per Eystein. 2015. Concomitant inactivation of the p53- and pRB- functional pathways predicts resistance to DNA damaging drugs in breast cancer in vivo. Molecular Oncology. 9: 1553-1564. doi: 10.1016/j.molonc.2015.04.008
 • Løes, Inger Marie; Immervoll, Heike; Angelsen, Jon-Helge; Horn, Arild; Geisler, Jürgen; Busch, Christian; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2015. Performance comparison of three BRAF V600E detection methods in malignant melanoma and colorectal cancer specimen. Tumour Biology. 36: 1003-1013. doi: 10.1007/s13277-014-2711-5
 • Yates, Lucy R.; Gerstung, Moritz; Knappskog, Stian; Desmedt, Christine; Gundem, Gunes; Van Loo, Peter; Aas, Turid; Alexandrov, Ludmil B.; Larsimont, Denis; Davies, Helen; Li, Yilong; Ju, Young Seok; Ramakrishna, Manasa; Haugland, Hans Kristian; Lilleng, Peer Kåre; Nik-Zainal, Serena; McLaren, Stuart; Butler, Adam; Martin, Sancha; Glodzik, Dominic; Menzies, Andrew; Raine, Keiran; Hinton, Jonathan; Jones, David; Mudie, Laura J.; Jiang, Bing; Vincent, Delphine; Greene-Colozzi, April; Adnet, Pierre-Yves; Fatima, Aquila; Maetens, Marion; Ignatiadis, Michail; Stratton, Michael R.; Sotiriou, Christos; Richardson, Andrea L.; Lønning, Per Eystein; Wedge, David C.; Campbell, Peter J. 2015. Subclonal diversification of primary breast cancer revealed by multiregion sequencing. Nature Medicine. 21: 751-759. doi: 10.1038/nm.3886
 • Eikesdal, Hans Petter; Knappskog, Stian; Aas, Turid; Lønning, Per Eystein. 2014. TP53 status predicts long-term survival in locally advanced breast cancer after primary chemotherapy. Acta Oncologica. 53: 1347-1355. doi: 10.3109/0284186X.2014.922215
 • Knappskog, Stian; Gansmo, Liv Beathe; Dibirova, Khadizha; Metspalu, Andres; Cybulski, Cezary; Peterlongo, Paolo; Aaltonen, Lauri; Vatten, Lars Johan; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Devilee, Peter; Evans, Gareth D; Lin, Dongxin; Van Camp, Guy; Manolopoulos, Vangelis G; Osorio, Ana; Milani, Lili; Ozcelik, Tayfun; Zalloua, Pierre; Mouzaya, Francis; Bliznetz, Elena; Balanovska, Elena; Pocheshkova, Elvira; Kucinskas, Vaidutis; Atramentova, Lubov; Nymadawa, Pagbajabyn; Titov, Konstantin; Lavryashina, Maria; Yusupov, Yuldash; Bogdanova, Natalia; Koshel, Sergey; Zamora, Jorge; Wedge, David C.; Charlesworth, Deborah; Dörk, Thilo; Balanovsky, Oleg; Lønning, Per Eystein. 2014. Population distribution and ancestry of the cancer protective MDM2 SNP285 (rs117039649). OncoTarget. 5: 8223-8234.
 • Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2014. MDM2 SNP309 and risk of cervical cancer. Tumour Biology. doi: 10.1007/s13277-014-1910-4
 • Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2014. MDM2 SNP309 and risk of cervical cancer. Tumour Biology. 35: 6185-6186. doi: 10.1007/s13277-014-1910-4
 • Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2014. MDM2 SNP309 and risk of endometrial cancer. Tumour Biology. doi: 10.1007/s13277-014-2244-y
 • Nik-Zainal, Serena; Wedge, David C.; Alexandrov, Ludmil B.; Petljak, Mia; Butler, Adam P.; Bolli, Niccolò; Davies, Helen R.; Knappskog, Stian; Martin, Sancha; Papaemmanuil, Elli; Ramakrishna, Manasa; Shlien, Adam; Simonic, Ingrid; Xue, Yali; Tyler-Smith, Chris; Campbell, Peter J.; Stratton, Michael R. 2014. Association of a germline copy number polymorphism of APOBEC3A and APOBEC3B with burden of putative APOBEC-dependent mutations in breast cancer. Nature Genetics. 46: 487-491. doi: 10.1038/ng.2955
 • Straume, Anne Hege; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2014. Effects of SNP variants in the 17β-HSD2 and 17β-HSD7 genes and 17β-HSD7 copy number on gene transcript and estradiol levels in breast cancer tissue. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 143: 192-198. doi: 10.1016/j.jsbmb.2014.02.003
 • Tubio, José M.C.; Li, Yilong; Ju, Young Seok; Martincorena, Inigo; Cooke, Susanna L.; Tojo, Marta; Gundem, Gunes; Pipinikas, Christodoulos P.; Zamora, Jorge; Raine, Keiran; Menzies, Andrew; Roman-Garcia, Pablo; Fullam, Anthony; Gerstung, Moritz; Shlien, Adam; Tarpey, Patrick S.; Papaemmanuil, Elli; Knappskog, Stian; Van Loo, Peter; Ramakrishna, Manasa; Davies, Helen R.; Marshall, John; Wedge, David C.; Teague, Jon W.; Butler, Adam P.; Nik-Zainal, Serena; Alexandrov, Ludmil; Behjati, Sam; Yates, Lucy R.; Bolli, Niccolò; Mudie, Laura; Hardy, Claire; Martin, Sancha; McLaren, Stuart; O'Meara, Sarah; Anderson, Elizabeth; Maddison, Mark; Gamble, Stephen; Foster, Christopher; Warren, Anne Y.; Whitaker, Hayley; Brewer, Daniel; Eeles, Rosalind; Cooper, Colin; Neal, David; Lynch, Andy G.; Visakorpi, Tapio; Isaacs, William B.; Van't Veer, Laura; Caldas, Carlos; Desmedt, Christine; Sotiriou, Christos; Aparicio, Sam; Foekens, John A.; Eyfjörd, Jórunn Erla; Lakhani, Sunil R.; Thomas, Gilles; Myklebost, Ola; Span, Paul N.; Børresen-Dale, Anne-Lise; Richardson, Andrea L.; van de Vijver, Marc; Vincent-Salomon, Anne; Van den Eynden, Gert G.; Flanagan, Adrienne M.; Futreal, P. Andrew; Janes, Sam M.; Bova, G. Steven; Stratton, Michael R.; McDermott, Ultan; Campbell, Peter J. 2014. Extensive transduction of nonrepetitive DNA mediated by L1 retrotransposition in cancer genomes. Science. 345. doi: 10.1126/science.1251343
 • Alexandrov, Ludmil B.; Nik-Zainal, Serena; Wedge, David C.; Aparicio, Samuel A.J.R.; Behjati, Sam; Biankin, Andrew V.; Bignell, Graham R.; Bolli, Niccolò; Borg, Åke; Børresen-Dale, Anne-Lise; Boyault, Sandrine; Burkhardt, Birgit; Butler, Adam P.; Caldas, Carlos; Davies, Helen R.; Desmedt, Christine; Eils, Roland; Eyfjörd, Jórunn Erla; Foekens, John A.; Greaves, Mel; Hosoda, Fumie; Hutter, Barbara; Ilicic, Tomislav; Imbeaud, Sandrine; Imielinsk, Marcin; Jäger, Natalie; Jones, David T.W.; Jones, David; Knappskog, Stian; Kool, Marcel; Lakhani, Sunil R.; López-Otin, Carlos; Martin, Sancha; Munshi, Nikhil C.; Nakamura, Hiromi; Northcott, Paul A.; Pajic, Marina; Papaemmanuil, Elli; Paradiso, Angelo; Pearson, John V.; Puente, Xose S.; Raine, Keiran; Ramakrishna, Manasa; Richardson, Andrea L.; Richter, Julia; Rosenstiel, Philip; Schlesner, Matthias; Schumacher, Tom N.; Span, Paul N.; Teague, Jon W.; Totoki, Yasushi; Tutt, Andrew N.J.; Valdes-Mas, Rafael; van Buuren, Marit M.; van 't Veer, Laura; Vincent-Salomon, Anne; Waddell, Nicola; Yates, Lucy R.; Zucman-Rossi, Jessica; Futreal, P. Andrew; McDermott, Ultan; Lichter, Peter; Meyerson, Matthew; Grimmond, Sean M.; Siebert, Reiner; Campo, Elias; Shibata, Tatsuhiro; Pfister, Stefan M.; Campbell, Peter J.; Stratton, Michael R. 2013. Signatures of mutational processes in human cancer. Nature. 500: 415-421. doi: 10.1038/nature12477
 • Arnesen, Thomas; Glomnes, Nina; Strømsøy, Siri S.; Knappskog, Stian; Heie, Anette; Akslen, Lars A.; Grytaas, Marianne Aardal; Varhaug, Jan Erik; Gimm, Oliver; Brauckhoff, Michael. 2013. Outcome after surgery for primary hyperaldosteronism may depend on KCNJ5 tumor mutation status: a population-based study from Western Norway. Langenbeck's archives of surgery (Print). 398: 869-874. doi: 10.1007/s00423-013-1093-2
 • Astori, Audrey; Fredly, Hanne Kristin; Aloysius, Thomas Aquinas; Bullinger, Lars; Mansat-De Mas, Véronique; de la Grange, Pierre; Delhommeau, François; Hagen, Karen Marie; Récher, Christian; Dusanter-Fourt, Isabelle; Knappskog, Stian; Lillehaug, Johan R.; Pendino, Frederic; Bruserud, Øystein. 2013. CXXC5 (retinoid-inducible nuclear factor, RINF) is a potential therapeutic target in high-risk human acute myeloid leukemia. OncoTarget. 4: 1438-1448.
 • Berge, Elisabet Ognedal; Huun, Johanna; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2013. Functional characterisation of p53 mutants identified in breast cancers with suboptimal responses to anthracyclines or mitomycin. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects. 1830: 2790-2797. doi: 10.1016/j.bbagen.2012.12.004
 • Birkeland, Einar Elvbakken; Busch, Christian; Berge, Elisabet Ognedal; Geisler, Jürgen; Jonsson, Göran; Lillehaug, Johan R.; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2013. Low BRAF and NRAS expression levels are associated with clinical benefit from DTIC therapy and prognosis in metastatic melanoma. Clinical and Experimental Metastasis. 30: 867-876. doi: 10.1007/s10585-013-9587-4
 • Flågeng, Marianne Hauglid; Knappskog, Stian; Haynes, Ben P.; Lønning, Per Eystein; Mellgren, Gunnar. 2013. Inverse regulation of EGFR/HER1 and HER2-4 in normal and malignant human breast tissue. PLOS ONE. 8. 12 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0074618
 • Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2013. MDM2 SNP309 and risk of endometrial cancer. Polish Journal of Pathology. 64: 69-70. doi: 10.5114/PJP.2013.34607
 • Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2013. Mapping genetic alterations causing chemoresistance in cancer: identifying the roads by tracking the drivers. Oncogene. 32: 5315-5330. doi: 10.1038/onc.2013.48
 • Bjørnslett, Merete Pauline; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Dørum, Anne. 2012. Effect of the MDM2 promoter polymorphisms SNP309T>G and SNP285G>C on the risk of ovarian cancer in BRCA1 mutation carriers. BMC Cancer. 12. 6 sider. doi: 10.1186/1471-2407-12-454
 • Knappskog, Stian. 2012. Re: Murine double minute 2 promoter SNP309 polymorphism and prostate cancer risk: a meta-analysis. International journal of urology. 19: 966-966. doi: 10.1111/j.1442-2042.2012.03108.x
 • Knappskog, Stian; Chrisanthar, Ranjan; Løkkevik, Erik; Anker, Gun Birgitta; Østenstad, Bjørn; Lundgren, Steinar; Risberg, Terje; Mjaaland, Ingvil; Leirvaag, Beryl; Miletic, Hrvoje; Lønning, Per Eystein. 2012. Low expression levels of ATM may substitute for CHEK2/TP53 mutations predicting resistance towards anthracycline and mitomycin chemotherapy in breast cancer. Breast Cancer Research. 14. 12 sider. doi: 10.1186/bcr3147
 • Knappskog, Stian; Gansmo, Liv Beathe; Romundstad, Pål Richard; Bjørnslett, Merete Pauline; Trovik, Jone; Sommerfelt-Pettersen, Jan; Løkkevik, Erik; Tollenaar, Rob A.E.M.; Seynaeve, Caroline; Devilee, Peter; Salvesen, Helga Birgitte; Dørum, Anne; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Lønning, Per Eystein. 2012. MDM2 Promoter SNP344T>A (rs1196333) Status Does Not Affect Cancer Risk. PLOS ONE. 7. 6 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0036263
 • Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2012. P53 and its molecular basis to chemoresistance in breast cancer. Expert opinion on therapeutic targets. 16: S23-S30. doi: 10.1517/14728222.2011.640322
 • Knappskog, Stian; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Salvesen, Helga Birgitte; Lønning, Per Eystein. 2012. SNP285C modulates oestrogen receptor/Sp1 binding to the MDM2 promoter and reduces the risk of endometrial but not prostatic cancer. European Journal of Cancer. 48: 1988-1996. doi: 10.1016/j.ejca.2011.10.024
 • Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2012. Chemosensitivity and p53; new tricks by an old dog. Breast Cancer Research. 14: 325. Publisert 2012-11-06. doi: 10.1186/bcr3326
 • McCormack, Emmet Martin; Haaland, Ingvild; Venås, Gurid; Forthun, Rakel Brendsdal; Huseby, Sjur; Gausdal, Gro; Knappskog, Stian; Micklem, David Robert; Lorens, James; Bruserud, Øystein; Gjertsen, Bjørn Tore. 2012. Synergistic induction of p53 mediated apoptosis by valproic acid and nutlin-3 in acute myeloid leukemia. Leukemia. 26: 910-917. doi: 10.1038/leu.2011.315
 • Straume, Anne Hege; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2012. Effect of CYP19 rs6493497 and rs7176005 haplotype status on in vivo aromatase transcription, plasma and tissue estrogen levels in postmenopausal women. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 128: 69-75. doi: 10.1016/j.jsbmb.2011.08.015
 • Straume, Anne Hege; Løvås, Kristian; Miletic, Hrvoje; Gravdal, Karsten; Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian. 2012. Elevated levels of the steroidogenic factor 1 are associated with over-expression of CYP19 in an oestrogen-producing testicular Leydig cell tumour. European Journal of Endocrinology. 166: 941-949. doi: 10.1530/EJE-11-0849
 • Ånensen, Nina; Hjelle, Sigrun Margrethe; Van, Belle Werner; Haaland, Ingvild; Silden, Elisabeth; Bourdon, Jean-Christophe; Hovland, Randi; Tasken, Kjetil; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Bruserud, Øystein; Gjertsen, Bjørn Tore. 2012. Correlation analysis of p53 protein isoforms with NPM1/FLT3 mutations and therapy response in acute myeloid leukemia. Oncogene. 31: 1533-1545. doi: 10.1038/onc.2011.348
 • Berge, Elisabet Ognedal; Knappskog, Stian; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein. 2011. Alterations of the retinoblastoma gene in metastatic breast cancer. Clinical and Experimental Metastasis. 28: 319-326. doi: 10.1007/s10585-011-9375-y
 • Chrisanthar, Ranjan; Knappskog, Stian; Løkkevik, Erik; Anker, Gun Birgitta; Østenstad, Bjørn; Lundgren, Steinar; Risberg, Terje; Mjaaland, Ingvil; Skjønsberg, Gudbrand; Aas, Turid; Schlichting, Ellen; Fjøsne, Hans Erikssønn; Nysted, Arne; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein. 2011. Predictive and Prognostic Impact of TP53 Mutations and MDM2 Promoter Genotype in Primary Breast Cancer Patients Treated with Epirubicin or Paclitaxel. PLOS ONE. 6. 10 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0019249
 • Knappskog, Stian; Bjørnslett, Merete Pauline; Myklebust, Line Merethe; Huijts, Petra E.A.; Vreeswijk, Maaike P.; Edvardsen, Hege; Guo, Yongli; Zhang, Xuemei; Yang, Ming; Ylisaukko-oja, Sanna K.; Alhopuro, Pia; Arola, Johanna; Tollenaar, Rob A.E.M.; van Asperen, Christi J; Seynaeve, Caroline; Staalesen, Vidar; Chrisanthar, Ranjan; Løkkevik, Erik; Salvesen, Helga Birgitte; Evans, D. Gareth; Newman, William G.; Lin, Dongxin; Aaltonen, Lauri; Børresen-Dale, Anne-Lise; Tell, Grethe S; Stoltenberg, Camilla; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Lillehaug, Johan R.; Vatten, Lars Johan; Devilee, Peter; Dørum, Anne; Lønning, Per Eystein. 2011. The MDM2 Promoter SNP285C/309G Haplotype Diminishes Sp1 Transcription Factor Binding and Reduces Risk for Breast and Ovarian Cancer in Caucasians. Cancer Cell. 19: 273-282. doi: 10.1016/j.ccr.2010.12.019
 • Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2011. Effects of the MDM2 promoter SNP285 and SNP309 on Sp1 transcription factor binding and cancer risk. Transcription. doi: 10.4161/trns.2.5.16813
 • Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2011. MDM2 promoter SNP285 and SNP309; phylogeny and impact on cancer risk. OncoTarget. 2: 251-258.
 • Knappskog, Stian; Myklebust, Line Merethe; Busch, Christian; Aloysius, Thomas Aquinas; Varhaug, Jan Erik; Lønning, Per Eystein; Lillehaug, Johan R.; Pendino, Frederic. 2011. RINF (CXXC5) is overexpressed in solid tumors and is an unfavorable prognostic factor in breast cancer(dagger). Annals of Oncology. 22: 2208-2215. doi: 10.1093/annonc/mdq737
 • Lønning, Per Eystein; Haynes, Ben P.; Straume, Anne Hege; Dunbier, Anita; Helle, Hildegunn; Knappskog, Stian; Dowsett, Mitch. 2011. Exploring breast cancer estrogen disposition: The basis for endocrine manipulation. Clinical Cancer Research. 17: 4948-4958. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-11-0043
 • Lønning, Per Eystein; Haynes, Ben P.; Straume, Anne Hege; Dunbier, Anita; Helle, Hildegunn; Knappskog, Stian; Dowsett, Mitch. 2011. Recent data on intratumor estrogens in breast cancer. Steroids. 76: 786-791. doi: 10.1016/j.steroids.2011.02.040
 • Welin, Staffan; Sørbye, Halfdan; Sebjørnsen, Sigrunn; Knappskog, Stian; Busch, Christian; Öberg, Kjell. 2011. Clinical effect of Temozolomide-based chemotherapy in poorly differentiated endocrine carcinoma after progression on first-line chemotherapy. Cancer. 117: 4617-4622. doi: 10.1002/cncr.26124
 • Berge, Elisabet Ognedal; Knappskog, Stian; Geisler, Stephanie; Staalesen, Vidar; Pacal, Marec; Børresen-Dale, Anne-Lise; Puntervoll, Pål; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein. 2010. Identification and characterization of retinoblastoma gene mutations disturbing apoptosis in human breast cancers. Molecular Cancer. 9. 13 sider. doi: 10.1186/1476-4598-9-173
 • Busch, Christian; Geisler, Jürgen; Knappskog, Stian; Lillehaug, Johan R.; Lønning, Per Eystein. 2010. Alterations in the p53 Pathway and p16INK4a Expression Predict Overall Survival in Metastatic Melanoma Patients Treated with Dacarbazine. Journal of Investigative Dermatology. 130: 2514-2516. doi: 10.1038/jid.2010.138
 • Jönsson, Göran; Busch, Christian; Knappskog, Stian; Geisler, Jürgen; Miletic, Hrvoje; Ringnér, Markus; Lillehaug, Johan R.; Borg, Åke; Lønning, Per Eystein. 2010. Gene Expression Profiling-Based Identification of Molecular Subtypes in Stage IV Melanomas with Different Clinical Outcome. Clinical Cancer Research. 16: 3356-3367. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-09-2509
 • Torsvik, Anja; Røsland, Gro Vatne; Svendsen, Agnete; Molven, Anders; Immervoll, Heike; McCormack, Emmet Martin; Lønning, Per Eystein; Primon, Monica; Sobala, Ewa; Tonn, Jörg Christian; Goldbrunner, Roland; Schichor, Christian; Mysliwietz, Josef; Lah, Tamara; Motaln, Helena; Knappskog, Stian; Bjerkvig, Rolf. 2010. Spontaneous Malignant Transformation of Human Mesenchymal Stem Cells Reflects Cross-Contamination: Putting the Research Field on Track - Letter. Cancer Research. 70: 6393-6396. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-10-1305
 • Chrisanthar, Ranjan; Knappskog, Stian; Løkkevik, Erik; Anker, Gun Birgitta; Østenstad, Bjørn; Lundgren, Steinar; Berge, Elisabet Ognedal; Risberg, Terje; Mjaaland, Ingvil; Mæhle, Lovise Olaug; Engebretsen, Lars Fredri; Lillehaug, Johan; Lønning, Per Eystein. 2008. CHEK2 mutations affecting kinase activity together with mutations in TP53 indicate a functional pathway associated with resistance to epirubicin in primary breast cancer. PLOS ONE. 3:e0003062. 15 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0003062
 • Chrisanthar, Ranjan; Knappskog, Stian; Staalesen, Vidar; Lillehaug, Johan; Lønning, Per Eystein. 2007. P21/waf1 mutation and drug resistance to paclitaxel in locally advanced breast cancer. International Journal of Cancer. 120: 2749-2749. doi: 10.1002/ijc.22595
 • Knappskog, Stian. 2007. Germline Genetic Alterations Affecting CDKN2A, MDM2 and CDKN1A in Melanoma and Breast Cancer Patients. 110 sider.
 • Knappskog, Stian; Chrisanthar, Ranjan; Staalesen, Vidar; Borresen-Dale, AL; Børresen-Dale, Anne-Lise; Gram, Inger Torhild; Lillehaug, Johan Richard; Lonning, PE; Lønning, Per Eystein. 2007. Mutations and polymorphisms of the p21B transcript in breast cancer. International Journal of Cancer. 121: 908-910. doi: 10.1002/ijc.22777
 • Knappskog, Stian; Ravneberg, Hanne; Gjerdrum, Christine; Trøsse, Christiane; Stern, Beate; Pryme, Ian F. 2007. The level of synthesis and secretion of Gaussia princeps luciferase in transfected CHO cells is heavily dependent on the choice of signal peptide. Journal of Biotechnology. 128: 705-715. doi: 10.1016/j.jbiotec.2006.11.026
 • Lønning, Per Eystein; Chrisanthar, Ranjan; Staalesen, Vidar; Knappskog, Stian; Lillehaug, Johan. 2007. Adjuvant treatment: the contribution of expression microarrays. Breast Cancer Research. 9. doi: 10.1186/bcr1812
 • Lønning, Per Eystein; Knappskog, Stian; Staalesen, Vidar; Chrisanthar, Ranjan; Lillehaug, Johan. 2007. Breast cancer prognostication and prediction in the postgenomic era. Annals of Oncology. 18: 1293-1306. doi: 10.1093/annonc/mdm013
 • Stern, Beate; Gjerdrum, Christine; Knappskog, Stian; Minsaas, L; Nylund, Stian; Olsen, Lene; Olsen, Litta; Oveland, Eystein; Ravneberg, Hanne; Trösse, Christiane; Tveit, Anja; Vollsund, Endre; Hesketh, John E.; Tauler, Albert; Pryme, Ian F. 2007. UTRech tm: Exploiting mRNA Targeting To Increase Protein Secetion From Mammalian Cells. 261-268, sider 261-268. I:
  • Smith, R. 2007. Cell Technology for Cell Products. Springer. 824 sider. ISBN: 978-1-4020-5475-4.
 • Knappskog, Stian; Geisler, Jürgen; Arnesen, Thomas; Lillehaug, Johan; Lønning, Per Eystein. 2006. A novel type of deletion in the CDKN2A gene identified in a melanoma-prone family. Genes, Chromosomes and Cancer. 45: 1155-1163. Publisert 2006-09-25. doi: 10.1002
 • Staalesen, Vidar; Stålesen, Vidar; Knappskog, Stian; Chrisanthar, Ranjan; Nordgard, Silje H; Nordgard, Silje H.; Løkkevik, Erik; Anker, Gun; Østenstad, Bjørn; Lundgren, Steinar; Risberg, Terje; Mjåland, Ingvil; Mjaaland, Ingvil; Gram, Inger Torhild; Kristensen, Vessela N; Børresen-Dale, Anne-Lise; Lillehaug, Johan Richard; Lønning, Per Eystein. 2006. The novel p21 polymorphism p21(G251A) is associated with locally advanced breast cancer. Clinical Cancer Research. 12: 6000-6004.
 • Staalesen, Vidar; Knappskog, Stian; Geisler, Stephanie; Baumbusch, L; Børresen-Dale, Anne-Lise; Lillehaug, Johan; Lønning, Per Eystein; Lonning, PE. 2005. The SNP309HDM2 polymorphism is associated with chemoresistance and poor survival in breast cancers harboring mutations in the TP53 gene. Breast Cancer Research and Treatment. 94: S160-S160.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Cancer Genome Project, Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, UK

http://www.sanger.ac.uk/

 

Norsk Kreftgenomikk Konsortium(NCGC)

http://kreftgenomikk.no/en/