Hjem
Kvalitet i utdanning
Insentivmidler

Insentivordning for studiekvalitet

Insentivordningen skal tilrettelegge for utviklingstiltak som bidrar til økt studiekvalitet og økt gjennomstrømning.

Hovedinnhold

I 2024-potten ligger det kr 2 250 000 som inkluderer kr 100 000 til årets Uglepris.

Prioriterte områder for insentivmidlene 2024 og 2025

Følgende innsatsområder ble vedtatt av Utdanningsutvalget i februar:

 • Prosjekter som legger til rette for tettere kobling mellom forskning og utdanning, spesielt på bachelornivå.

 • Prosjekter som har fokus på studentaktiv læring og alternative vurderingsformer.

 • Redesign av masterprogram som bidrar til at UiB utdanner flere masterkandidater.

 • Prosjekter som fører til bedre kontakt mellom studenter og arbeidslivet.

 • Prosjekter for å utvikle tverrfaglige studietilbud eller som på andre måter bidrar til tverrfaglighet på tvers av fakultetene.

Søknadsfrister 2024

 • Insentivmidler: 5. april
 • Ugleprisen: 31. mai 

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema nederst på siden. Søknad skal som oftest til nærmeste leder først, og deretter i ePhorte. Fakultetene skal sende inn en samlet oversikt over egne søknader, og velger om disse skal prioriteres eller sendes i tilfeldig rekkefølge. 

Retningslinjer

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som bidrar til økt studiekvalitet og økt gjennomstrømning. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. 

1) Insentivmidler kan brukes til:

 • Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet.
 • Spesielle satsningsområder som er definert i utlysningen av insentivmidlene 
 • Uglepris. kr 100 000,-.

I utlysningsbrevet blir det redegjort for årets prioriterte områder.  Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler.

2) Det settes ned en vurderingskomité som innstiller fordeling av midler og tildeling av Uglepris. Utdanningsutvalget vedtar fordeling av insentivmidler og tildeler Uglepris. Komiteen består av viserektor for utdanning, to utdanningsdekaner og en studentrepresentant.

3) Krav til søknadene:

 • Søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.
 • Prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget fakultet
 • Midlene kan som hovedregel ikke brukes til frikjøp fra egen undervisningsstilling. Unntak fra regelen om frikjøp kan vurderes i tilfeller der prosjektet har et betydelig arbeidsomfang eller andre forhold tilsier det.
 • Midlene kan som hovedregel ikke brukes som reisemidler uten at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten permanent tilleggsfinansiering. Komiteen kan utvise skjønn og gi støtte til reiser som har tydelig verdi for prosjektet. 

4) Mottakerne av insentivmidler forplikter seg til å:

 • Rapportere om resultat fra arbeidet det påfølgende året i studiekvalitetsbasen og på eventuelle interne UiB-arrangement.
 • Lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider. 
 • Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet.