Hjem
IT-avdelingen
IT-tjenester

Lagringsguide

Lagringsguide plakat
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

All informasjon du behandler og deler har ulike behov for sikring og skjerming, ut fra hvor verdifull eller fortrolig den er. Ved UiB klassifiserer vi informasjon i fire kategorier som også vises med farger: 

 • Åpen (grønn) brukes når informasjon kan være tilgjengelig for alle. Eks.: En nettside, studiemateriell, publiserte
  forskningsdata, e-post eller brev.
 • Begrenset (gul) brukes når informasjonen kan være tilgjengelig for både eksterne og interne, men krever pålogging. Eks.: arbeidsdokument, studentarbeider, forskningsdata og -arbeid uten sensitive personopplysninger eller e-poster
  med intern informasjon.
 • Fortrolig (rød) brukes når informasjonen kan være tilgjengelig, men krever streng tilgangsstyring. Eks.: Enkelte strategidokumenter,
  sensitive personopplysninger, helseopplysninger, eksamensoppgaver før de er gitt, forskningsdata- og arbeider med sensitive personopplysninger.
 • Strengt fortrolig (svart) brukes når informasjonen krever meget streng tilgangsstyring. Eks.: Informasjon om personer som har hemmelig adresse eller som har behov for annen særlig beskyttelse, svært fortrolig forskningsdata og -arbeider.

Les mer om de fire kategoriene i Styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern

Informasjon må lagres i tråd med denne veiledningen, slik at vi sikrer nødvendig beskyttelse av UiBs informasjon. Enkelte system/tjenester har særlige forutsetninger knyttet til seg, markert med fotnote i tabellene. 

Fysiske lagringsmedier 

 

ÅPEN 

BEGRENSET FORTROLIG STRENGT
FORTROLIG 
Lagring på egen PC/Mac (både UiB-PC og privat PC)  OKKrever tiltak1a  Krever tiltak1aNEI
Minnepinne eller ekstern harddisk   OKKrever tiltak1b Krever tiltak1bNEI

Lagringstjenester 

 

ÅPEN 

BEGRENSET FORTROLIG STRENGT
FORTROLIG 
Billy (tjeneste for langtidslagring)  OKOKKrever tiltak1NEI
Fellesområde  OKOKKrever tiltak1NEI
Hjemmekatalog (Windows/Unix)OKOKKrever tiltak1NEI
NREC (UH-IaaS) OKOKNEINEI
UiB OneDrive (Microsoft 365)  OKOKKrever tiltak1NEI

Personlig skytjeneste (Dropbox, Google Drive,  privat OneDrive, e.l.)  

OKNEINEINEI
SAFE OKOKOKOK

E-post 

 

ÅPEN 

BEGRENSET FORTROLIG STRENGT
FORTROLIG 
UiBs e-posttjeneste (Outlook) OKKrever tiltak2Krever tiltak2NEI
Privat e-post (Gmail, Hotmail, e.l.) OKNEINEINEI

Andre tjenester 

 

ÅPEN 

BEGRENSET FORTROLIG STRENGT
FORTROLIG 
CIM  OKOKOKNEI
Digiforms OKOKOKNEI
ePhorteOKOKOKOK
Felles studentsystem (FS)OKOKNEINEI
GitLab OKKrever tiltak1cNEINEI
Selvbetjeningsportalen (DFØ) OKOKOKNEI
Inspera AssessmentOKOKNEINEI
Kaltura - videotjeneste OKOKNEINEI
Mitt UiB (Canvas)  OKOKNEINEI
SharePoint Online 
(ProsjektportalenOppgaveseminar e.l.)  
OKOKKrever tiltak1NEI
Sikker video OKOKOKNEI
Skjemaker OKOKNEINEI
TeamsOKOKKrever tiltak1NEI
Uib.noOKNEINEINEI
UiBhjelp (hjelp.uib.no)OKOKNEINEI
Wikier (åpne)OKNEINEINEI
Wikier (med pålogging)OKOKNEINEI
Zoom (opptak av videomøte)OKOKNEINEI

 

Fotnoter

 1. Kan brukes hvis følgende sikkerhetstiltak følges: Klassifisering og deretter kryptering av informasjon som krever dette.  

  1a. For lagring på PC/Mac: Noen PC/Mac installert av IT-avdelingen har kryptering via Bitlocker (PC) eller FileVault (Mac). Disse er godkjent for lagring av gule data. 

  1b. For minnepinne/ekstern harddisk: Røde data bør kun lagres i helt spesielle tilfeller (for eksempel feltopphold uten tilgang til nett).

  1c.  For GitLab: Prosjektet som inneholder dataene må settes som "Private". Hvis prosjektet er satt som "Internal" eller "Public" skal det bare inneholde grønne data. 
   
 2. Unngå å sende innhold som tekst eller vedlegg i e-post. Om du må sende gule eller røde data anbefaler vi at du lager et dokument som du krypterer, deretter kan du dele dokumentet med de som skal ha tilgang. (Se informasjon om Microsofts informasjonsbeskyttelse i UiBhjelp for nærmere veiledning.)