Hjem
Ansattsider

Digital vurdering for vitenskapelig ansatte

Digital eksamen, Inspera Assessment, digitale vurderingsprosesser, digital sensur, kurs og opplæring

Hovedinnhold

Kurs og opplæring

Grunnkurs i eksamensløsningen holdes med jevne mellomrom; på kurset dekkes

 • Grunnleggende innføring i bruk
 • Hvilke muligheter og begrensninger som ligger i systemet for å lage eksamensoppgaver
 • Hvordan gjennomføre sensur
 • Gode strategier for samarbeid om eksamensoppgaver og sensur

For oversikt over kurs og påmelding, se kurssidene.

Dersom det er ønskelig med spesialkurs for et fagområde, instiutt eller annet. Ta kontakt via brukerstøtte.

Forfatter av eksamensoppgaver

Her finner du informasjon om hvordan man lager eksamensoppgaver, hvilke muligheter som finnes i eksamensløsningen mm.

Det finnes også mye god informasjon og dokumentasjon om mulighetene og hvordan du lager eksamensoppgaver på leverandørens nettsider.

Digital sensur i eksamensløsningen

Her finner du sensorveiledning for eksamensløsningen.

Innlogging

Dersom du har UiB brukerkonto logger du inn med ditt vanlige UiB brukernavn og passord (bruk knappen "Logg inn med Feide") på https://vurdering.uib.no/admin . Dersom du logger inn og får opp beskjeden "Access denied" eller andre feilmeldinger, se FAQ om disse. 

Ekstern sensor eller andre uten brukerkonto ved UiB logger inn via "Registrert bruker" med brukernavn og passord sendt på epost fra instuttet/fakultet. Dersom du har problemer med passordet, eller ikke husker passordet benytt "Glemt passord" funksjonen eller ta kontakt med instituttet hvor du er oppnevnt som sensor. 

Arbeidsstøtte

I menyen til over lenker til FAQ (ofte stilte spørsmål). I tillegg finnes det mye god informasjon og dokumentasjon på leverandørens nettsider. Sjekk gjerne disse for å se om du kan finne svar på det du lurer på.

Studie-/eksamensadministrasjonen på ditt Institutt og eller Fakultet vil være en god sparring- og samarbeidspartner i forbindelse med digitalisering av vurdering. Dersom du har behov for ytteligere arbeidsstøtte kan du benytte deg av UiBHjelp

For at vi skal kunne hjelpe deg så snart som mulig er det viktig at du beskriver problemet på en utfyllende måte. Informer gjerne om navn på oppgavesett/prøve, konkret hva som er problemet og hva du gjorde når problemet oppstod. Klarer du å gjenskape problemet, og i så fall hvordan? Gi saken en beskrivende tittel "Problem med Inspera" eller "hjelp med oppgavesett" er eksempler på dårlige titler. "Problem med innlogging via FEIDE" eller "Feilmelding "xyz" ved lagring av ny langsvarsoppgave i oppgavesett" er eksempler på gode titler. Meld inn ett problem per sak.

Illustrer gjerne problemet med skjermbilder dersom du har mulighet. Bruker du Windows kan du bruke Snipping tool, som er inkludert i Windows 7. Bruker du Mac OSX kan du bruke Command (⌘)-Shift-3 eller Command (⌘)-Shift-4.

Best practice

Arbeidsgruppen for digital undervisning og vurdering på MatNat bestående av vitenskapelige, administrative og studenter leverte høsten 2016 sin rapport. Rapporten trekker linjer mellom digital undervisning og vurdering med basis i faglitteratur, og trekker frem fordeler og utfordringer knyttet til det pågående digitaliseringsarbeidet, samt erfaringer med bruk at den nåværende eksamensløsningen. Les rapporten her.

Fremtidig funksjonalitet

DigUiB kartla våren 2016 behovene for ny funksjonalitet i eksamensløsningen. Rapporten for dette kan du lese her.

I hovedtrekk kreves det fire typer ny funksjonalitet for å sikre heldigitalisering av eksamensgjennomføring ved UiB; 1) spesialtegn, 2) digitalisering av håndtegning/håndskrift, 3) formler og 4) tredjepartsprogrammer. 

Det arbeides kontinuerlig med implementering av ønsket funksjonalitet. Dersom det fremkommer nye behov for funksjonalitet som ikke er beskrevet i rapporten bes disse meldes inn via UiBHjelp.

FAQ

Jeg har problemer med å logge inn

Jeg har ikke mottatt passord eller glemt passordet mitt

Jeg får opp melding om "Access denied"

Jeg får opp melding om at jeg ikke kan redigere oppgavesett fordi det brukes av noen andre

Jeg ønsker å delta på kurs i Eksamensløsningen

 

Jeg har problemer med å logge inn

 • Pass på at du logger inn via riktig adresse (vurdering.uib.no/admin).
 • Sjekk at du har valgt Logg in med FEIDE dersom du er internt ansatt ved UiB. Pass på at du har valgt registrert bruker dersom du ikke er internt ansatt ved UiB, selv om du har FEIDE konto ved en annen institutsjon.
 • Pass på at du har valgt rett FEIDE tilhørighet dersom du er internt ansatt ved UiB.
 • Se Glemt passord dersom du har glemt passordet ditt.

Jeg har ikke mottatt passord eller glemt passordet mitt

 • Dersom du er internt ansatt skal du logge inn med FEIDE og bruke ditt vanlige brukernavn og passord. Dersom du har glemt denne informasjonen må du ta kontakt med IT-avdelingen.
 • Dersom du er ekstern sensor og ikke har fått tilsendt passord eller har glemt passordet kan du benytte "Glemt passord" funskjonen nederst på innloggingssiden . Du vil motta passordet ditt innen 30 minutter via epost.

Jeg får opp melding om "Access denied"

 • Dersom du får melding om "Access denied" betyr dette at du ikke er gitt noen roller i systemet. Du må da ta kontakt via UiBHjelp og melde inn hvilke roller du skal ha i systemet.

Jeg får opp melding om at jeg ikke kan redigere oppgavesett fordi det brukes av noen andre

 • Dersom du får medling om at du ikke kan redigere oppgavesett fordi det brukes av noen andre, så må du personen som du får melding om at har oppgavesett åpent trykke på fanen "Oppgaver" opp på den blå linjen for å gå ut av oppgavesettet.

Jeg ønsker å delta på kurs i Eksamensløsningen

 • Det holdes arbeidsstuer og kurs med jevne mellomrom, se Kurs og opplæring.