Hjem

Styre og ledelse

Hovedinnhold

Universitetsmuseet

Universitetsstyret er det øverste organet ved Universitetet i Bergen.

Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen.

Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret, og er sekretær for styret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.

 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
 • Besøksadresse
  Muséplassen 1
  5007 Bergen
 • Telefon: 55 58 20 00 / 02
  Faks: 55 58 96 43
  Epost: post@uib.no