Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Ekstraordinært møte i universitetsstyret 7.januar 2021

Hovedinnhold

Saksliste

S 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/20 Godkjenning av protokoll fra møtene i universitetsstyret 26.11., 18.12. og 23.12.2020
S 3/20 Rektor ved Universitetet i Bergen for resten funksjonstiden
S 4/20 Lønnsbetingelser for professor Dag Rune Olsen
S 5/21 Ekstern gjennomgang av sak om praksisportal - anbudsgrunnlag.