Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Ekstraordinært møte i universitetsstyret 7.januar 2021

Main content

Saksliste

S 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/20 Godkjenning av protokoll fra møtene i universitetsstyret 26.11., 18.12. og 23.12.2020
S 3/20 Rektor ved Universitetet i Bergen for resten funksjonstiden
S 4/20 Lønnsbetingelser for professor Dag Rune Olsen
S 5/21 Ekstern gjennomgang av sak om praksisportal - anbudsgrunnlag.