Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 3.12.2009

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 3. desember 2009

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.10.2009
(sendt ut 19.11.2009)
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

107 Fullmakt- og referatsaker

Oversikt av 24.11.2009
Sak nr. 2009/11146

108 Regnskap for Universitetet i Bergen per 31. oktober 2009

Saksforelegg av 24.11.2009
Sak nr. 2007/4974

109 Budsjett og årsplan for Universitetet i Bergen 2010
Saksforelegg av 26.11.2009
Sak nr. 2009/7380

110 Budsjettforslag for 2011

Saksforelegg av 24.11.2009
Sak nr. 2007/15364

111 Revisjon av IKT-reglement og IKT- sikkerhetspolitikk

Saksforelegg av 19.11.2009
Sak nr. 2009/7019

112 Tiltaksplan for det ytre miljø 2010-2011

Saksforelegg av 16.11.2009
Sak nr. 2008/13799

113 Diverse orienteringssaker:


a) Fornying av universitetets strategi 2010-2015
Saksforelegg av 24.11.2009
Sak nr. 2009/14447

b) Universitetets læringsmiljøutvalg (LMU) Årsrapport 2008-2009
Saksforelegg av 11.11.2009
Sak nr. 2006/2320

c) Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg av 17.11.2009
Sak nr. 2009/11171

114* Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid
Unntatt offentlighet iht offl. § 13, første ledd, jf fvl § 13
Saksforelegg av 25.11.2009
Sak nr. 2006/2687

Orienteringer

Eventuelt


26.11.2009/mov

 

 

 

Dokumenter