Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 24.9.2009

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

Møte 24. september 2009


Sakliste


I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2006/1563

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 18.06.2009 (sendt ut 1.7.2009)
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2006/1562

80 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 14.9.2009
Sak nr. 2009/11146

81 Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009

Saksforelegg av 14.9.2009
Sak nr. 2007/4974

82 Etatsstyringsmøtet 2009 - Departementets tilbakemelding
Saksforelegg av 3.9.2009
Sak nr. 2007/15364

83 Salg av eiendom, kjøp av Nygård skole og plan for teknologibygg
Saksforelegg av 2.9.2009
Sak nr. 2008/7391

84 Diverse oppnevninger i perioden 2009-2013
Saksforelegg av 16.9.2009
Sak nr. 2009/11513

85 Handlingsplan for Universitetet i Bergens forhold til omverden

Saksforelegg av 10.9.2009
Sak nr. 2008/11958

86 Bachelortittel, sensorordning og andre endringar i grads- og studiereglementet

Saksframlegg av 8.9.2009
Sak nr. 2009/3975

87 Om etter- og videreutdanning - status og plan for videre arbeid

Saksforelegg av 14.9.2009
Sak nr. 2009/11537

88 Honorering av Universitetsstyrets medlemmer
Saksforelegg av 4.9.2009
Sak nr. 2009/10432

89 Orienteringssak: Div. referater, avviksmeldinger o.l.

Saksforelegg av 14.9.2009
Sak nr. 2009/11171

90* Tilsettinger:


a) Tilsetting av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Ettersendes

b) Tilsetting av dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - Ettersendes

91 Orienteringer

Eventuelt

 

16.9.2009/mov