Hjem
Styre og ledelse
Pressemelding

Times Higher Education: UiB i verdensklasse

Universitetet i Bergen (UiB) rangeres som nummer 135 på Times Higher Educations (THE) nye liste over verdens fremste universiteter. - Dette er i verdensklasse, kommenterer THE-redaktør Ann Mroz.

Hovedinnhold

UiB er det eneste norske universitetet blant de 200 beste på listen, nummer seks i Norden og på 43. plass i Europa på Times Higher Education World University Ranking, som publiseres i dag. UiB plasserer seg foran andre anerkjente nordiske universiteter som København og Uppsala.

- Rangeringen er et svært viktig og synlig mål på våre prestasjoner i en internasjonal sammenheng og på vårt omdømme rundt om i verden, kommenterer rektor ved UiB, Sigmund Grønmo.

Framhever forskningen

Det er særlig siteringer av publikasjoner og forskningens kvalitet og betydning som bidrar til UiBs sterke posisjon blant verdens fremste universiteter. Dette viser klart hvor viktig det er at vi legger vekt på høy kvalitet over en stor faglig bredde, sier rektor Sigmund Grønmo.

- Universitetets framganger og solide internasjonale posisjon ville vært utenkelig uten vår systematiske satsing på forskning og forskerutdanning i alle fagmiljøene. Dette er ett av de viktigste kjennetegn ved internasjonalt ledende forskningsuniversiteter, påpeker Grønmo.

- I verdensklassen

- Å havne som nummer 135 på listen over verdens 200 beste universiteter er en imponerende prestasjon, sier redaktør Ann Mroz i Times Higher Education, som blir regnet for å være det internasjonale forskningssamfunnets viktigste avis. Hun gratulerer Universitetet i Bergen med plasseringen i årets ranking.

- De 200 toppuniversitetene i verden representerer bare en svært liten brøkdel av de høyere utdanningsinstitusjonene i verden. Å være på denne listen betyr virkelig å være i verdensklassen, sier Mroz.

Ny rangeringsmetode

Det har knyttet seg stor spenning til denne listen, fordi den er basert på en annen metode og til dels andre kriterier enn de rangeringene som tidligere er publisert av Times Higher Education. På den tidligere rangeringslisten, som nå er kjent som QS-rangeringen, har UiB avansert hele 187 plasser siden 2005 og rangerer som nummer 133 i år.

- At vi nå plasserer oss som nr 135 på den nye listen til Times Higher Education, er en ytterligere bekreftelse av våre framganger i de senere årene som internasjonalt synlig forskningsuniversitet, sier rektor ved UiB, Sigmund Grønmo.

Stor betydning

Ifølge rektor Grønmo vil plasseringen blant de fremste universitetene i verden bidra til at UiB blir enda mer attraktivt og enda mer synlig internasjonalt, noe som vil ha stor betydning for både studentene og fagmiljøene.

- At UiB markerer seg så sterkt på den internasjonale arenaen, er viktig for hele landet, og det har spesielt stor betydning for kultur-, samfunns- og næringslivet i Bergen og på Vestlandet, sier Grønmo.

Fakta om metode og kriterier

Den nye rangeringen til THE baseres på datainnsamling i samarbeid med selskapet Thomson Reuters. Sammenliknet med den tidligere rangeringen, som nå videreføres av selskapet QS, legger den nye THE-rangeringen mindre vekt på universitetenes omdømme og historie og større vekt på ulike ”harde” data om faktiske prestasjoner i forskning, utdanning og kunnskapsoverføring.

Omdømmevurderingene stammer fra en surveyundersøkelse blant 13000 akademikere fra hele verden. Rangeringen bygger på 13 ulike indikatorer, som fordeler seg på fem hovedkategorier, med følgende vektlegging:

  • Undervisning og læringsmiljø – 30%
  • Siteringer og forskningens betydning – 32,5%
  • Forskning – volum, finansiering og omdømme – 30%
  • Internasjonalt mangfold blant ansatte og studenter – 5%
  • Finansiering fra næringslivet – 2,5%