Hjem
Styre og ledelse
Aktuelt

Pandemiberedskap ved UiB

Universitetet i Bergen har beredskap for utbrudd av Influensa A(H1N1). Dette innebærer ulike forebyggingstiltak, i tråd med egen pandemiplan og råd fra helsemyndighetene.

Hovedinnhold

Forebygging er nå det viktigste interne tiltaket ved UiB. Ansatte og studenter får beskjed om å holde seg hjemme dersom de er syke, og å for øvrig følge hygienerådene fra helsemyndighetene. Det er også iverksatt hygienetiltak i form av ekstra renhold i universitetets lokaler.

Pandemiplan

Universitetet i Bergen har utarbeidet en pandemiplan som del av den sentrale beredskapsplanen. Planen gir retningslinjer for prioritering av oppgaver og bruk av personellressurser for å kunne opprettholde universitetets virksomhet på et akseptabelt nivå selv om personellfraværet skulle være høyt i en periode. Alle fakulteter og avdelinger har pandemiplanen. Universitetsledelsen har ansvar for iverksetting av tiltak.

Universitetet forholder seg til retningslinjer gitt av helsemyndighetene. Oppdatert informasjon fra myndighetene vedrørende Influensa A(H1N1) finnes på pandemi.no. Her ligger faktainformasjon og råd til publikum og helsetjenesten.

Informasjon for studenter ligger på siden Utdanning og på Mi Side (krever innlogging).

Informasjon til ansatte gis gjennom interne kanaler som Intranett (krever innlogging).

Information in English

Saken ble oppdatert: 07.08.09