Hjem
Styre og ledelse
Pressemelding

Statsbudsjettet 2011: Universitetsbudsjett uten ambisjoner

Regjeringen foreslår 80 nye studieplasser til Universitetet i Bergen. - Jeg er glad for de nye studieplassene, men konstaterer at det ikke vil monne i forhold til yngrebølgen, sier rektor Sigmund Grønmo.

- UiB har allerede tatt opp 3000 flere studenter enn det universitetet har basisfinansiering for, og mangler i dag 200 millioner kroner for å fullfinansiere disse studentene. Likevel hadde vi i år 4000 flere søkere enn vi kunne ta opp. I denne sammenhengen er 80 nye studieplasser en svært liten økning, sier Grønmo.

Han understreker at situasjonen er relativt lik ved de andre universitetene.

- Det er positivt at regjeringen foreslår 2200 nye studieplasser på landsbasis, men selv dette er relativt lite i forhold til de økende søkertallene i de kommende årene, sier han.

Universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim får bare 435 av de 2200 nye studieplassene, mindre enn en femtedel.

- Det betyr at en mindre andel norske unge får anledning til å studere ved universitetene, sier rektor ved UiB, som gjerne skulle sett at universitetene i mye større grad fikk utnytte de mulighetene yngrebølgen gir til å kombinere kunnskapsutvikling og kompetansebygging for kommende generasjoner.

Fortsatt stramt budsjett

- Det er positivt at forskningsfondet blir noe styrket, og at det blir noe mer midler til frie prosjekter og vitenskapelig utstyr.

Grønmo er også godt fornøyd med at det kommer 1000 nye studentboliger.

- Men for universitetene vil budsjettet være stramt og i beste fall gi muligheter til å videreføre aktivitetene på omtrent samme nivå som før, uten rom for nye ambisjoner, slår han fast.

Lite handlingsrom

Handlingsromgruppen, som leverte sin rapport til regjeringen i vår, foreslo en rekke tiltak for å utvide universitetenes handlingsrom.

- Jeg konstaterer at få av disse forslagene er fulgt opp, og at handlingsrommet fortsatt vil være nokså begrenset med regjeringens forslag til statsbudsjett, sier Grønmo.

Stor framgang for UiB

UiB er ifølge den anerkjente Times Higher Education-rankingen landets fremste universitet.

Framgangen for universitetets forskning og utdanning bekreftes ytterligere ved at UiB får økt uttelling i den resultatbaserte delen av statsbudsjettet. I år hadde UiB også den største økningen i søkertallene i landet. 

- Derfor er det ekstra beklagelig at vi ikke får flere fullfinansierte studieplasser. Dette hadde vært en gyllen anledning for regjeringen til å satse mer offensivt og langsiktig på norske universiteter, forskning og kompetanseoppbygging til beste for landet, sier Grønmo.

Museumsprosjektet godt i gang

Planen for rehabilitering av UiBs monumentale muesumsbygning er spesielt nevnt i budsjettet. Universitetet har tidligere fått en bevilgning på 30 millioner kroner til dette prosjektet, og Statsbygg har fått i oppdrag å realisere universitetets plan for fornying av museumsutstillingene og for utviklingen av monumentalbygningen til en sentral møteplass for universitetet og samfunnet. 

- Jeg er svært godt fornøyd med regjeringens oppfølging av våre planer, og med at dette arbeidet er godt i gang, sier rektor Sigmund Grønmo.

Kontakt:
Sigmund Grønmo, rektor ved UiB, tlf: 957 70 068