Hjem
Lektorsenteret
Lektorsenteret

Desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp)

Lokal kompetanseutvikling skal styrke kompetansen i barnehagar og skular gjennom partnarskap med universitet eller høgskule.

Hovedinnhold

Lokal kompetanseutvikling skal styrke kompetansen i barnehagar og skular gjennom partnarskap med universitet eller høgskule. Eit partnarskap er eit likeverdig og gjensidig forpliktande samarbeid der kompetanseutvikling er målet. Samarbeidet skal bidra til å forbetre praksis i skular, samstundes som det kan vidareutvikle lærarutdanningane.

Universitetet i Bergen bidreg inn i skulebaserte utviklingsprosjekt i fleire kompetanseregionar i Vestland.

Meir informasjon om ordninga finn du her:

Statsforvaltaren i Vestland: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skule

Utdanningsdirektoratet: Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring