Hjem
Om UiB
Faglige enheter

Fakulteter, institutter og sentre

UiB har syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og sentre. Se oversikten her.

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutter


Sentre


Senter for fremragende forskning (SFF)


Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)


Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Universitetsbiblioteket