Hjem
Om UiB
Faglige enheter

Fakulteter, institutter og sentre

UiB har syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og sentre. Se oversikten her.

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutter

Forskergrupper

Sentre

Senter for fremragende forskning (SFF)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet

Institutter

Forskergrupper

Sentre

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  • Centre for Research-based Innovation on Mobile Mental Health (Helse Bergen er vertsinstitusjon, UiB en av partnerne)

Forskningssenter for klinisk behandling (FKB)

  • Neuro-SysMed – Senter for klinisk behandling av og forskning på nevrologiske sykdommer

Universitetsbiblioteket