Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Bilde av HF-bygget, forfra.

Kontakt

E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Besøksadresse Sydnesplassen 7, 5007 Bergen
Postadresse: Postboks 7805, 5020 BERGEN, Norway

Treng du studierettleiing?
Ta kontakt med ein av studierettleiararane ved LLE
eller kom innom Infosenteret ved HF

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor: 

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Strategi for LLE 2020-22, vedtatt av instituttrådet 28. november 2019

Talemål i Sogndal
Sogndal

Lurer du på korleis Sogndølene snakka i 1996, og korleis dei snakkar i dag?

I so fall kan du gå inn i «Dialektbasen for Sogndal», som førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk Ragnhild Lie Anderson står bak.

Spurvugleprisen 2019
Christine Hamm, professor i Nordisk

Brenner for undervisning!

– Jeg synes det er veldig gøy å motta Spurvugleprisen. Undervisning er noe jeg virkelig brenner for! Prisen er derfor en viktig anerkjennelse, og forhåpentligvis også en inspirasjon for andre, sier Christine Hamm.

Trond Mohn stiftelse 15 år
Åslaug Ommundsen professor i middelalderlatin

Håndskrifter som knytter Europa sammen

– Jeg blir aldri lei av å studere håndskrifter fra middelalderen. Selv om mitt kildemateriale er norsk, er det samtidig grunnleggende internasjonalt. Det gir forskningen et bredere perspektiv og tvinger frem et internasjonalt samarbeid.