Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sydneshaugen skole

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: Mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Infosenteret ved HF
Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Mandag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Karl Ove Knausgård
Kjersti Aarstein

Doktorgradsavhandling om Knausgårds «Min kamp»

Hvordan skal man fortolke noe når forteller og forfatter fremstår som ett? Dette et av spørsmålene Kjersti Aarstein prøver å svare på i sin doktorgradsavhandling "Vold og visjoner i sjette bind av Karl Ove Knausgårds Min kamp".

Ny bok
Heming Gujord

Heming Gujord gir ut bok om Kjartan Fløgstad sine verk

Heming Gujord, som er førsteamanuensis i nordisk litteratur, gir i boka "Fløgstad verk" ei samla framstilling av Kjartan Fløgstads meir enn 50 bøker sidan debuten i 1968.

LLE
Ander Fagerjord

Anders Fagerjord ny instituttleder ved LLE

Anders Fagerjord tiltrådte stillingen 1. november 2018. Alle ansatte ved LLE ønsker Fagerjord velkommen!

Månedens Alumn

Månedens Alumn: Silje Sigurdsen

Silje Sigurdsen har en master i kunsthistorie fra UiB og har brukt utdanningen sin til å gi en utradisjonell vinkling på kunstformidling. Hun driver nå nettstedet Kunzt.no, og inspirerer kunststudenter med sin tilstedeværelse på internett og sosiale medier. Veien fra studieslutt til arbeidslivet har...

Statsbudsjettet
Ordboksredaksjnen ved UiB

8 millionar kroner til UiBs ordbokarbeid

I forslaget til statsbudsjett for 2019, som vart lagt fram 8. oktober, er det sett av 6 millionar kroner til revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka og 2 millionar kroner til å digitalisere Norsk Ordbok, ei dokumentasjonsordbok for nynorsk og dialektane.