Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Utval for undervisning og internasjonalisering

Utvalet femner om fagkoordinatorar og programkoordinatorar knytte til LLE, i tillegg til tre studentrepresentantar. Utvalet blir leia av undervisningsleiar ved LLE.


Felles e-postadresse til utvalet: uui-lle@uib.no
Spørsmål om saker, sakspapir, datoar m.m. kan rettast til undervisningsleiar eller studieleiar/sekretær for utvalet.


Medlemane i utvalet er:

Matti WiikLeiar/undervisningsleiar
Arild LinnebergAllmenn litteraturvitskap
Rolf Ivo BeevDigital kultur
Aidan ContiKlassiske fag
Sigrun ÅsebøKunsthistorie
Øivin AndersenLingvistiske fag
Eirik VassendenNordisk litteraturvitskap
Torodd KinnNordisk språkvitskap
Else Berit MoldeNorskkursa
Knut Ove ArntzenTeatervitskap
Oda VillangerStudentrepresentant
Mina LandøyStudentrepresentant
Astrid RunshaugStudentrepresentant
Aleksander MorlandSekretær/studieleiar