Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Åpningstider ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Her er en oversikt over åpningstidene til de ulike byggene ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Hovedinnhold

Realfagbygget (Allégaten 41)
Den nye hovedinngangen i sør og den gamle hovudinngangen mot øst i U. etg i Realfagbygget er åpen kl. 07.45-16.00 mandag til fredag. 

Bachelor- og årsstudiestudenter kommer inn gjennom alle inngangsdører i U. etg og 1. etg med kort og kode på disse tidspunktene: 
- mandag-fredag: kl. 07.15-07.45 og 16.00-22.00
- lørdag: kl. 07.15-20.00
- søndag: kl. 08.00-20.00

Masterstudenter ved institutter på Realfagbygget har døgntilgang.

Fysikkbygget (Allégaten 55)
Åpent mandag-fredag kl. 08.00-16.00. Utenom åpningstidene har masterstudenter ved Institutt for fysikk og teknologi tilgang til bygget med kort og kode.

Auditoriefløyen (Allégaten 66)
Alle studenter ved fakultetet har tilgang til bygget alle dager kl. 06.30-23.55 med kort og kode. 

Geofysen (Allégaten 70) og Jahnebakken 3
Studenter ved Geofysisk institutt har tilgang:
- mandag-fredag: kl. 07.00-20.00
- lørdag-søndag: kl. 07.00-16.00

Høyteknologisenteret (Thormøhlens gate 55)
Alle studenter ved fakultetet har døgntilgang til bygget med kort og kode gjennom inngangsdøren ved postkasserommet. Faklab'ene er åpne med kort og kode alle dager kl. 08.00-20.00.

Biologen (Thormøhlens gate 53)
Studenter ved Institutt for biovitenskap har alltid tilgang til bygget. Andre studenter ved fakultetet har tilgang til mellomdør i bygget mandag-fredag kl. 08.00-16.00.