Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisningsprisen 2015/2016

Bjørn Grung er årets underviser

Roses for varierte forelesninger og evne til å løfte ferske studenter. Bjørn Grung ved Kjemisk institutt får årets undervisningspris på MatNat.

Undervisningsprisen 2015/16

Bjørn Grung forteller mer om hva han synes er viktig med undervisning og pedagogikk.

Hovedinnhold

- Grung får prisen fordi han utviser stort engasjement med faget. I tillegg hjelper han de som kommer fra videregående skole til å bli studenter ved universitetet. Siden KJEM110 er et fag svært mange må ta, viser dette at han når gjennom til veldig mange. Vi mener mange har stor nytte av å ha ham som foreleser, sier Stein Skoglund Skåtøy, styremedlem i Realistutvalet.

Bjørn Grung er førsteamanuensis ved Kjemisk institutt, og forsker på kjemometri og analytisk kjemi.

Mange har blitt kjent med MatNat og UiB gjennom hans undervisning i KJEM110 Kjemi og energi, KJEM325 Multikomponentanalyse og FARM301 Farmasøytisk forskningsmetodikk.

I tillegg underviser han i to kjemometrikurs i det internasjonale masterprogrammet European Master in Quality in the Analytical Laboratory.

- Hva betyr det å få prisen?

- Det er selvsagt kjekt. At jeg ble nominert fra to ulike fagutvalg er jo ekstra hyggelig, sier Grung.

Variert undervisning

Skåtøy trekker fram at Bjørn Grung på en unik måte klarer å kombinere det faglige med ulike pedagogiske tilnærminger.

- Undervisningen er variert. Gode, morsomme og relevante historier. Han har et stor engasjement for å lære studentene å studere som en student.

- Men form og underholdningsverdi står vel ikke alltid i stil med læringsutbyttet?

- Det er et poeng at underholdende timer ikke alltid er de mest læringsrike, men det Grung blant annet gjør er å variere forelesningene. Han bruker tavleundervisning, Power Point, quiz og andre hjelpemidler - uten at det tar bort læringsutbyttet. Dette er varierte timer som vekker og engasjerer selv de mest morgentrøtte klokka 08.15.

Må fornyes

- Studentene trekker fram dine ulike metoder, relevante historier og engasjement. Hva er hemmeligheten?

- Først og fremst forberedelser. Selv om jeg har hatt kurset i mange år, trengs det en oppfrisking hvert år. Når stoffet sitter er det lettere å ta ting på sparket og finne flyten. Så gjelder det å legge inn noe nytt hvert år slik at jeg ikke går lei selv. Jeg har alltid hatt angst for at andre skal finne meg kjedelig, så det prøver jeg å unngå med variasjon i fremstillingen.

- Mange trekker fram digitaliseringen av undervisningen som en stor utfordring. Hvilke tanker gjør du deg om hvordan UiB skal gjøre dette?
 
- Digitalisering er intet mål i seg selv, men kan det hjelpe studentene til større læringsutbytte er jo det greit. Jeg legger ut forelesningene på nett, men faren er at folk da dropper forelesningene. Elektronisk quiz skaper aktivitet i salen, men da gjelder at folk legge bort mobilen etterpå. Digital eksamen tror jeg vil være slitsomt for de fleste. Å skrive formler og reaksjonsligninger på PC tar nok lenger tid enn for hånd, oppsummerer Grung.

Prisen deles ut under "PÅ VEG"-uka tirsdag 18. oktober kl 12:00