Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Informasjonslunsj - Meritteringsordning undervisning

Informasjon om meritteringsordningen Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner)

MN-fakultetet inviterer sine undervisere (gruppe A) til å søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert med sikte på å bli tildelt den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser/Excellent Teaching Practitioner (ETP/Fund).

Hovedinnhold

Som første norske institusjon vil Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiB innføre en meritteringsordning for undervisning, og har nå åpnet for at undervisere kan søke om den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner). Frist for første søknadsrunde er 31. januar 2017. En vellykket søknad vil medføre lønnsøkning, og gir i tillegg til den pedagogiske kompetansegraden medlemskap i fakultetets pedagogiske akademi

På møtet kan du få nærmere informasjon om ordningen, søknadsprosessen og fakultetets tilbud om drahjelp og veiledning for potensielle søkere. Vi serverer lunsj og ber derfor om påmelding.

Statusen tildeles etter gitte kriterier til undervisere som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.