Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forskningsmidler

Solid uttelling i FRIPRO-programmet

14 forskningsprosjekter under MatNat-fakultetet og Uni Research får støtte fra Forskningsrådet.

Nele Meckler på lab
Motivated Researcher: Nele Meckler says her research is motivated by the fact that the climate is changing today
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

- Dette er veldig gledelig. Den høye uttellingen på søknadene viser at vi har mange talentfulle forskere som har jobbet godt for å utvikle solide, nyskapende prosjekter, sier dekan Helge K. Dahle ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Nele Meckler ved Institutt for geovitenskap kan se fram til midler til et prosjekt der forskerne bruke nye, innovative metoder for å rekonstruere fortidstemperatur fra dryppsteiner fra Borneo øyen i det vestlige Stillehavet. I denne regionen har man den varmeste havoverflaten i verden. Regionen er en viktig del av det globale klimasystemet.

– Ved å gå tilbake i tid kan vi blant annet vurdere hvordan klima i denne regionen har reagert på forskjellige nivåer av atmosfæriske CO2-konsentrasjoner i fortiden, sier Meckler.

Harald Sodemann på Geofysisk institutt finne ut hvor den norske vintersnøen kommer fra. I samarbeid med Universitetet i Oslo skal de følge vannet fra det fordamper, flytter seg og ender opp.

Forskerne skal hente inn prøver og undersøke vannisotoper fra Nord-Atlanteren og fra den norske vintersnøen. Samlet vil dette gi nytt datasett og ny forståelse prosesser i vær- og klimamodeller.

Krevende prosess

Nåløyet er trangt. Fagkomiteen sin vurderte prosjekter innenfor medisin, helse og biologi mottok 502 søknader. 53 av disse ble innvilget. Innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi ble 32 av 396 søknader innvilget.

For første gang måtte søkerne også gjennom intervjuer.

– Våre fagkomiteer ser etter forskertalenter som er faglig selvstendige og modne og som har evne til å lede sin egen forskergruppe. Intervjuene gir komiteene et enda bedre grunnlag til å velge ut de beste søkerne, sier Anders Hanneborg, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Disse MatNat-prosjektene får forskningsmidler:

FRINATEK: Matematikk, naturvitenskap og teknologi

 • Flow based interpretation of dynamic contrast imaging data - Matematisk institutt.
 • Unifying Perspectives on Atmosphere-Ocean Interactions during Cyclone Development - Geofysisk institutt.
 • Tropical Temperature Reconstruction Across 0.5 million years from Cave formations - Institutt for geovitenskap.
 • Sustainable and Selective Metathesis: From Fundamental Insights to New Chemicals and Pharmaceuticals - Kjemisk institutt.
 • Sources of the Norwegian winter season snow pack constrained by stable water isotopes - Geofysisk institutt.
 • Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR) - Uni Research Klima.
 • Multivariate Algorithms: New domains and paradigms - Institutt for informatikk.
 • The Arithmetic of Derived Categories - Matematisk institutt.
 • PATHWAY - Pathways, processes, and impacts of poleward ocean heat transport - Geofysisk institutt.

Mobilitetsstipend

 • Marine cold air outbreaks at high-latitudes: Dynamics and imprints of mesoscale features - Geofysisk institutt.

Arrangementsstøtte

 • ENUMATH 2017: cutting-edge science building on a long tradition - Matematisk institutt.

 

FRIMEDBIO: Medisin, helse og biologi

 • Methane oxidation by extremophilic Verrucomicrobia adapted to geothermal environments - Institutt for biologi.

Mobilitetsstipend

 • Exploring N-terminal acetyltransferases with functional genomics - Molekylærbiologisk institutt.
 • Evolution of umami taste receptor (T1R1-T1R3) system in vertebrates and its role in gut-brain axis communication - Institutt for biologi.

Flere kan reise utenlands

Programmet ønsker å gi flere unge forskere mulighet til å dra til institusjoner i utlandet. Med mobilitetsstipendet får forskerne finansiert to år ute og ett år hjemme. Målet er at unge, ambisiøse forskere som er helt i starten av karrieren skal få verdifull internasjonal erfaring.

– Vi ønsker å gjøre en forskerkarriere attraktiv for våre mest lovende, unge talenter. Derfor har vi lagt inn et ytterligere løft til karriereutvikling i FRIPRO i statsbudsjettet for 2017. Slik legger vi grunnlaget for flere fremragende forskningsmiljøer i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.