Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Rehabilitering

Store forbedringer av arbeidsforholdene

Studenter og ansatte kan se fram til bedre fasiliteter når store rehabiliteringsprosjekter fullføres neste år.

Klimaklyngen
Dekan Helge K. Dahle i lokalene til den nye klimaklyngen.
Foto/ill.:
Bjørn Åge Tømmerås

Hovedinnhold

- Jeg er glad for at våre ansatte og studenter får mer tidsriktige lokaler. Endelig får vi til en viktig samlokalisering, og nå kan vi si at klimaklyngen blir skikkelig etablert, sier Helge K. Dahle.

Dekanen er på besøk i den vestre fløyen av Geofysen. Her skal Bjerknessenteret for klimaforskning flytte inn i Jahnebakken 5. 

Fasaden er verneverdig, men bak det ytre er alt nytt. I tillegg er taket hevet. Dette gir ytterliggere areal som kan brukes. I løpet av våren vil det være over 100 arbeidsplasser her når klimaforskere fra Uni Research bytter lokalitet.

Nytt læringssenter

I den såkalte Hangaren i U-etasjen på Realfagbygget har det vært eksamenstid før jul, men over nyttår skal området rives. Lukkede områder skal åpnes opp. Byggets hovedinngang skal bli i sør mot Fysikkbygget.

- Universitetsbiblioteket for realfag flytter nærmere, og blir en veldig viktig del av det nye læringssenteret til MatNat. Fakultetet samarbeider med Universitetsbiblioteket og Studentsamskipnaden for å området ny giv. Det blir et variert arbeidsmiljø med små og store grupperom, samlingsplasser og kaffebar. Vi samarbeider også med studentene for å legge til rette for et godt læringsmiljø, sier Dahle.

Læringssenteret skal være ferdig julen neste år.

Oppgraderer Realfagbygget

I tillegg kommer det en helt ny lesesal for masterstudenter i mellom Integrerbar og fakultetsadministrasjonen i første etasje i Realfagbygget. Her monteres det møbler og infrastruktur for 60 moderne arbeidsplasser.

Utenfor har mange i høst sett store kraner i arbeid. Hele taket er byttet ut, isolert og tekket på nytt. På det verste var det 28 lekkasjer i taket på Realfagbygget. Det stod bøtter over alt for å samle opp regnvann.

I løpet av februar er alt ferdig. Da er også lysgårdene inne i bygget oppgradert.

- Jeg vil takke alle for tålmodigheten som er vist. Mange vil få vesentlig bedre arbeidsforhold i 2017. Det vil forhåpentligvis stimulere til enda bedre forskning og læring, sier dekanen.