Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
FORSKNING

UiB tungt til stede under Arctic Frontiers

(TROMSØ): Over 20 UiB-forskere har denne uken delt forskningsresultater, bygget nettverk og markert Universitetet i Bergens sterke posisjon i forhold til nordområdene.

Artic Frontiers
HOLDT INNLEGG: Fabian Bonitz og Tamara Trofimova holdt begge innlegg under vitenskapsdelen av årets Artic Frontiers i Tromsø.
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg

Hovedinnhold

– Det er veldig interessant å få innblikk i hva andre forsker på. I tillegg er dette et spennende samlingssted for politikk, økonomi og vitenskap. På kjøpet får man et større nettverk, sier Tamara Trofimova.

Sammen med Fabian Bonitz og en stor gruppe fra Uni Research og Instiutt for biologi har hun tilbrakt uken på nordområde-konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Forskergruppen presenterte flere av funnene fra et stort prosjekt som undersøker klimaendringer i havstrømmer. De undersøker hvordan skjell kan fortelle oss hvordan klimaet var flere hundre år tilbake i tid.

– Miksen av mennesker fra mange institusjoner, land og fagfelt gjør konferansen unik. Her legger vi også grunnlaget for nye, framtidige prosjekter, sier Bonitz.

Dugnad

Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret profilerte seg i år med egen stand i vrimleområdet. Forskere fra ulike miljøer brukte anledningen til å snakke forskning og dele ut temamagasiner og postere.

En av disse var Dorothy Dankel, som brukte flere pauser på å bemanne standen. Forskeren ved Institutt for biologi holdt innlegg under sesjonen om framtidens fiskerier. Der trakk hun fram behovet for tverrfaglighet for å gi myndighetene godt beslutningsgrunnlag for tiltak mot klimaendringene.

– Paradokset er at Norge ser ut til å tjene på disse endringene. Selv om det ikke er helt avklart hvem som eier forekomstene i nordområdene, blir dette geopolitikk uansett, sa Dankel.

Hun trakk fram makrell-bestanden og det lovende snøkrabbe-fisket som eksempler på store verdier i nord.

Storpolitisk møte

Rektor Dag Rune Olsen og andre UiB-ere deltok da utenriksminister Børge Brende og klima- og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen hadde sesjoner mandag og tirsdag.

Utenriksdepartementet har lagt ned mye arbeid for å gjøre konferansen til den viktigste møteplassen i nordområdene. Arctic Frontiers er en av mange konferanser som samler nasjonale og internasjonale strateger og næringslivsfolk til debatt om utviklingen i nord.

Arctic Frontiers er også arena for å markere at Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd. Statsminister Erna Solberg (H) og hennes finske kollega Juha Sipilä er blant topp-politikerne som i en paneldebatt på UIT Norges arktiske universitet debatterte et Arktis i forandring.