Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

MØTE 15.06.2017

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 15. juni 2017
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLIST

II PROTOKOLL FRA MØTET 04.05.2017

31. STRATEGISK UTVIKLINGSOMRÅDE MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP INKL.
        BIOINFORMATIKK – ANBEFALINGER FRA EN ARBEIDSGRUPPE

32. FORSLAG OM SAMMENSLÅING AV MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT OG
        INSTITUTT FOR BIOLOGI

33. VALG TIL FAKULTETSSTYRET – VALGRESULTAT OG SUPPLERING AV
        VARAMEDLEMMER FOR GRUPPE A OG C 2017-2021

34. FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV
        FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING
        AV REISESTIPEND

35. ETABLERING AV ORGANER FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGENE

36. FØRSTEAMANUENSIS I FYSISK OSEANOGRAFI – TILSETTING
        Unntatt offentlighet

37. SAKEN UTGÅR

38. SAKEN UTGÅR

39. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER – TILSETTING
        Unntatt offentlighet

40. PROFESSOR II I GEOFYSIKK (OSEANOGRAFI) – TILSETTING
        Unntatt offentlighet

41. PROFESSOR II I BAKTERIOLOGI – TILSETTING
        Unntatt offentlighet

42. FØRSTEAMANUENSIS II I MOLEKYLÆRBIOLOGI – TILSETTING
        Unntatt offentlighet

43. FØRSTEAMANUENSIS I ANALYTISK GEOKJEMI -TILSETTING
        Unntatt offentlighetside

44. FØRSTEAMANUENSIS II I ZOOLOGISK ØKOLOGI – TILSETTING
        Unntatt offentlighet

45. PROFESSOR - PERMISJON UTEN LØNN I 2 ÅR
        Unntatt offentlighet

46. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I MATEMATIKK /
        MATEMATIKKDIDAKTIKK 2016 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE

        Unntatt offentlighet

47. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I KJEMI 2016 – GODKJENNING 
        AV BEDØMMELSE

        Unntatt offentlighet

48. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I KJEMI 2016 – GODKJENNING 
        AV BEDØMMELSE

        Unntatt offentlighet

49. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI 2016 – GODKJENNING AV
        BEDØMMELSE

        Unntatt offentlighet

50. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI 2016 – GODKJENNING AV
        BEDØMMELSE

        Unntatt offentlighet

51. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI 2016 – GODKJENNING AV 
        BEDØMMELSE 

        Unntatt offentlighet

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a Kandidattall

b Rekneskapsrapport per mai

c HMS-AVVIK

d UiBs Handlingsplan for likestilling 2017-2020 med policydokumente

e Kjønnsbalansestatistikk nytilsettinger 2007-2016

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt)
    (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt)
    (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige
    stillinger
   
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger
   
(ansettelsesutvalgets fullmakt) hittil i 2017

07.06.2017/GPA

                         Helge K. Dahle
                              dekan

                                                          Elisabeth Müller Lysebo
                                                               fakultetsdirektør