Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
News

Golfstrømmen varsler fremtidens klima

Golfstrømmens overflatetemperaturer forplanter seg oppover langs Norskekysten og kan forutsi klimavariasjoner flere år på forskudd, viser et nytt funn publisert i Nature Communications.

Midnattsol på forskningstokt i Norskehavet, august 2016. Foto: Emil Jeansson
GOLFSTRØMMEN OG KLIMAET: Midnattsol på forskningstokt i Norskehavet, august 2016.
Foto/ill.:
Emil Jeansson, NORCE

Hovedinnhold

Ny forskning fra Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning og Universitetet i Oxford publisert i Nature Communications viser hvordan temperaturvariasjoner i Golfstrømmen kan brukes til å varsle klimaet i Norge flere år på forskudd. 

Marius Årthun og kollegaer har undersøkt tidsserier av observerte overflatetemperaturer i Golfstrømmen, og viser hvordan klima i Nord-Europa og Arktis blir påvirket av temperaturvariasjoner i havet.   

Disse temperaturendringene forplanter seg langs Golfstrømmen - fra USAs østkyst til Norges vestkyst og oppover mot Arktis - med en tidsramme på opp mot ti år. Forskningen viser at varmere eller kaldere tilstander i havstrømmen dermed kan forutsi temperaturen i havet utenfor Norskekysten flere år på forskudd. Det kan igjen gi forutsigbarhet i klima. For vår del i Norge gir et varmt hav varmere lufttemperaturer og mer nedbør.  

Voksende vinteris i Arktis

Temperaturen langs Golfstrømmen har i de siste årene vist en nedadgående tendens etter å ha vært svært høy i noen år. Vårt klimavarsel er derfor at temperaturen i Norge også vil bli lavere fram mot år 2020, sammenlignet med de siste årene, selv om temperaturen holder seg over langtidsgjennomsnittet for 1981-2010. Vi forventer også at de kaldere havtemperaturene de neste årene vil føre til et voksende vinterisdekke i Arktis.

Informasjon om fremtidens vær og vind er med på å forme avgjørelser for flere næringer. Det er avgjørelser som kan ha store økonomiske konsekvenser. Planlegging av kraftproduksjon og jordbruk krever informasjon om nedbørsmengder og temperatur over en lengre periode, for eksempel om somrene de neste fem årene vil bli varmere og våtere enn gjennomsnittet. Slik informasjon kaller vi et klimavarsel.

Havets langtidshukommelse

Utfordringene med klimavarsel er likevel mange. Som alle vet skifter været veldig fra dag til dag, uke til uke. Vi kan si at atmosfæren har dårlig hukommelse. Dette er en hovedgrunn til at dagens værvarsel ikke kan gi oss en pekepinn om været mer enn omtrent en uke i forkant.

Mens atmosfæren har hukommelse som en glemsk gullfisk, har havet til sammenligning god langtidshukommelse. Dette fordi havet holder bedre på varmen enn atmosfæren. Havet ”husker” dermed hvordan klimaet har endret seg i løpet av en lengre periode. Havet spiller dermed en sentral rolle utviklingen.

Referanse: Årthun, M. et al. Skillful prediction of northern climate provided by the ocean. Nat. Commun. 8, 15875 doi: 10.1038/ncomms15875 (2017).