Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Senter for fremragende utdanning

Strålende midtveisevaluering for bioCEED

- Alle i bioCEED er veldig glade for å være videre, og gleder oss til fase to, sier senterleder Vigdis Vandvik ved bioCEED. En internasjonal ekspertkomite roser senteret for høy kvalitet i oppbyggingsfasen.

Studenter fra bioCEED i felten på Lygra
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Den gledelige førjulspresangen kom etter styremøtet i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT.

- Det er et privilegium å få jobbe videre med det fantastiske kollegiet på BIO og på UNIS – engasjerte og ambisiøse undervisere, studenter, teknisk-administrativt ansatte, ledelse og eksterne samarbeidspartnerne – som sammen både utvikler og utfordrer biologiutdanningene våre, forteller Vigdis Vandvik.

Etter en omfattende prosess med midtveisevaluering, gir NOKUT tommelen opp for at bioCEED - sammen med CEMPE og MatRIC - får fortsette som Sentre for fremragende utdanning (SFU).

Oppnådd mye

Sentrene er vurdert av en internasjonal ekspertkomite ledet av professor Paul Ashwin, fra Lancaster University, som framholder:

"In short, they have created an exceptionally strong community of practice in the area of biology teaching. This community brings together educators, innovators and communicators to not only pass on best practice, but to stimulate original thinking in the area of biology teaching.

In addition, they have promoted and overseen a large number of successful and innovative projects that focus on improving the student experience and aspects of the biology curriculum.

The panel also commends the leadership roles taken by bioCEED staff within their host institutions. This is likely to ensure the longer-term sustainability of the work they have undertaken and will enable the 'mainstreaming' of the activities they describe in the action plan.

Taken together, the work completed during the first phase of NOKUT funding provides a firm foundation on which to build the next stage of development."

- I fase en har bioCEED vært opptatt av å utvikle gode idéer, og teste dem ut i vår virkelighet – biologiutdanningene og norsk høyere utdanning. Det skal vi fortsette med. Men i fase to vil vi også fokusere mer på å ‘lande’ disse nyvinningene i programmene og institusjonene våre.  Det krever tett og godt samarbeid med institusjonene, på alle nivåer, sier Vandvik.

Fokus på læring

Rapporten peker på at bioCEED har gjort utmerket framgang på alle de fire fokusområdene:

  1. Undervisningskultur: "There was a clear sense that the Centre helped to develop a scholarly approach to teaching and that students had experienced the benefits of the changes related to this approach. Teaching staff provided persuasive accounts of how the teaching retreats had helped them to develop evidence-informed approaches to teaching. The Centre played a pivotal role in the development of a teaching reward system at the University of Bergen, and was often used as an exemplar of good practice."
  2. Innovasjon: "the Centre provided excellent support to those at Bergen and Svalbard, which led to a greater variety of teaching approaches being developed. The development of the bioSKILLS platform has a lot of potential to support innovative teaching on a national and international scale. The students and the stakeholders were full of praise for the intern scheme and the ways in which it provided productive links between the students, external stakeholders and wider society."
  3. Praksis: "bioCEED supported the development of work practice courses and a new dissemination project course. Students reported finding these courses very useful. Whilst these were elective courses, they had the potential to be accessed by a greater number of students. The bioSKILLS platform again has the potential to support the Centre’s work in this area."
  4. Utadrettet virksomhet: "bioCEED had a large impact on its host institutions and became visible in higher education discussions across Norway."

Tøff evaluering

– Dette er en stor dag! Jeg vil sende gratulasjoner ut til alle tre sentrene og alle samarbeidspartnerne deres, sier NOKUT-direktør Terje Mørland etter dagens styremøte.

Han svært glad for at arbeidet sentrene har lagt ned i utdanningen innenfor biologi, matematikk og musikk har gitt resultater, og at de nå får fortsette det fremragende arbeidet de har startet.

– Sentrene har fått til mye på kort tid. Alle sentrene har utviklet en rekke vellykkede programmer, prosjekter og tiltak. Samtidig har de vist hva de har bidratt med og forbedret i undervisningspraksis på en overbevisende måte. I løpet av midtveisevalueringen utviklet sentrene gode visjoner om hvor de så sine bidrag til å utvikle pedagogiske praksiser innenfor fagområdene deres.

Mørland understreker at sentrene har vært gjennom en krevende prosess.

– Sentrene måtte dokumentere resultater og hva de har fått til i første periode. Komiteen har intervjuet studenter, undervisere, ledelse, ansatte ved sentrene, arbeidsgivere og andre interessenter. I tillegg har sentrene levert egenevalueringer og planer videre i flere omganger etter kommentarer fra ekspertkomiteen.

Det siste handler spesielt om at midtveisevalueringen også har utvikling som mål. Komiteen skal hjelpe sentrene i videre utvikling i neste periode. Derfor har alle sentrene levert inn en "action plan" for hvordan de skal arbeide dersom de får forlenget status basert på styrker og svakheter fra første periode.

Vigdis Vandvik og resten av miljøet ved bioCEED mener alle SFU-sentrene har hatt gjensidig nytte av erfaringene.

- Vi er glade for at de andre to SFU-ene også er videre. Vi setter pris på det nasjonale SFU-felleskapet, og har  samarbeidet godt og lært mye av de andre sentrene.