Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Samarbeid

Polarinstituttet og UiB styrker samarbeidet

(TROMSØ): Flere felles prosjekter og økt strategisk samarbeid innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling. Nå skal UiB og Norsk Polarinstitutt samarbeide enda tettere.

Signering
AVTALE: Polarinstituttets direktør Ole Arve Misund og viserektor Annelin Eriksen signerte avtalen.
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg

Hovedinnhold

- Dette er et felt der det er veldig gunstig å samarbeide. Både fartøy og utstyr er ekstra kostbart å bruke i disse områdene, noe som tilsier at deling og samarbeid er bra, sier marin dekan Jarl Giske.

Samarbeidet handler om veiledning av masterstudenter og om felles forskningsprosjekter. Men også effektiv utnyttelse av flåten av norske forskningsskip og kostbart utstyr om bord. 

Denne våren settes det høyteknologiske forskningsskipet «Kronprins Haakon» i drift. Skipet er spesialdesignet for å ta seg fram gjennom isen i nord- og sørområdene på kloden.

- Dette vil UiB gjerne være med på. Samtidig har UiB mye kostbart vitenskapelig utstyr som dette skipet kan utnytte. Polarinstituttet har også fasiliteter på Svalbard og i Antarktis som UiB kan være interessert i å bruke, sier Giske.

Gjennom avtalen er institusjonene enige om hvordan man styrker felt som i dag griper inn i hverandre.

Undertegnet i Tromsø

Samarbeidsavtalen mellom Norsk Polarinstitutt og UiB ble undertegnet av viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen, og direktør for Polarinstituttet, Ole Arve Misund, på Framsenteret i Tromsø tirsdag ettermiddag.

- Den viktigste delen av ordet samarbeidsavtale er «samarbeid». UiB og Polarinstituttet er hver for oss betydelige aktører innen polar forskning globalt. UiB også innen utdanning. Vi kan også samarbeide om masterutdanninger, der Polarinstituttet har mange gode forskere som kan veilede UiB-studenter, sier Giske.

Denne uken er en stor delegasjon fra Universitetet i Bergen til stede under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø, der rundt 2000 delegater fra hele verden er samlet for å diskutere forskning, næringsliv og politikk i forhold til polare områder.

Bygger opp

God utnyttelse av skipskapasitet gjør det blant annet mulig for K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning å følge opp ambisjonene om å bli et ledende internasjonalt senter for forskning i dyphavene.

UiBs marine satsing er trappet opp gjennom ansettelsen av Amund Måge som marin direktør. Samtidig er Polarinstituttets direktør Ole Arve Misund engasjert i en bistilling ved MatNat-fakultetet.

- Universitetet i Bergen har et strategisk ønske om tettere samarbeid med alle institusjonene som er samlet i Tromsø. Denne avtalen er derfor et hyggelig framskritt, sier marin direktør Amund Måge.

Fra før har UiB en god samarbeidsavtale med Havforskningsinstituttet, og ønsker nå å gå videre med en avtale med Universitetet i Tromsø.

Bærekraftsmålene

Nylig ble det bestemt at UiB skal ta større ansvar for å knytte forskningsmiljøene tettere opp mot FNs bærekraftmål. God grunnforskning innenfor hav- og arktis er avgjørende for å fatte gode politiske beslutninger.

- Polare problemstillinger går ikke av moten med det første. Både i forhold til havlandet Norge og FNs bærekraftsmål vil klima, miljø og ressurser i Arktis og Antarktis få økende betydning, fastslår Jarl Giske.