Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Maskinlæring

Nytt konsortium skal styrke forskning og utdanning innen kunstig intelligens

Norsk forskning og utdanning knyttet til kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk får et løft når norske institusjoner danner konsortiumet NORA. Samarbeidet skal også stimulere til flere oppstartsselskaper innenfor et felt i rivende utvikling.

NORA
NORA: Bak fra venstre: Kenneth Ruud (UiT), Rachel Thomas (Simula), Ole Christoffer Granmo (UiA), Anne Cathrine Gjærde (NMBU). Foran fra venstre: Morten Dæhlen (UiO), Pinar Heggernes (UiB), Morten Irgens (Oslo Met).
Foto/ill.:
Eva M Ekroll

Hovedinnhold

Kunstig intelligens kan i korte trekk oppsummeres som samlingen av metoder og teknologier som gjør det mulig for maskiner å lære av erfaring, tilpasse seg nye situasjoner og utføre oppgaver vi oftest tenker på som forbeholdt mennesker.

Dette er NORA

NORA er et konsortium etablert av Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, OsloMet, Universitetet i Bergen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Simula Research Laboratory AS og Universitetet i Oslo.

Det er etablert et eget styre for NORA. Dette styret har hatt sitt første møte og professor Pinar Heggernes, Universitetet i Bergen er valgt til NORAs første styreleder. NORA-styret har besluttet at Universitetet i Oslo skal være vertskap for sekretariatet for NORA og så fort praktisk mulig vil stillingen som daglig leder for NORA-sekretariatet bli kunngjort.

Interessen for NORA er stor og en mekanisme for opptak av nye medlemmer er under etablering. Et eget nettsted er også under etablering.

Derfor etableres NORA

Formålet med NORA er å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, samt andre fagområder relevant for utvikling av anvendelser som sorterer under begrepet kunstig intelligens.

Det er behov for å synliggjøre partnernes forskning og utdanning på området og NORA skal stå for ulike arrangementer, skape møteplasser for forskere og studenter, og vedlikeholde et nettsted med oversikt over partnernes aktiviteter på området.

NORA skal videre bidra i utvikling av forskningsprosjekter hos og på tvers av konsortiets partnere, være en aktiv pådriver for etablering av oppstartselskaper på området, samt bidra til å styrke samarbeidet mellom partnernes forskningsmiljøer og næringslivet.

NORA skal bidra i posisjonering av norsk KI-forskning på den internasjonale arena og ha et særlig ansvar for utvikle aktiviteter rettet mot Horizon 2020 (og Horizon Europa).

NORA skal arbeide for økt forståelse for de muligheter som kunstig intelligens gir, de begrensinger som er knyttet til bruk av kunstig intelligens.

Sist men ikke minst bidra til økt forståelse for etiske og samfunnsmessige forhold knyttet utvikling og bruk av kunstig intelligens.

NORAs styre

  • Styreleder: Pinar Heggernes, Universitetet i Bergen
  • Morten Dæhlen, Universitetet i Oslo
  • Anne Cathrine Gjærde, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Ole-Christoffer Granmo, Universitetet i Agder
  • Morten Irgens, OsloMet
  • Kenneth Ruud, Universitetet i Tromsø
  • Rachel Thomas, Simula