Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Henter toppforsker til UiB

Universitetet i Bergen og DEA engasjerer anerkjent tysk professor for storsatsing på anvendt matematikk.

Sigmund Selberg, Geir Terje Eigestad, Helge K. Dahle.
OFFISIELL SIGNERING: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og DEA har signert en avtale som sikrer et treårig æresprofessorat. Fra venstre Sigmund Selberg (instituttleder for Matematisk institutt), Geir Terje Eigestad (DEA) og Helge K. Dahle (dekan ved MatNat-fakultetet).
Foto/ill.:
Jens H. Ådnanes, UiB

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen og faggruppa Porøse Medier ved Matematisk Institutt har alliert seg med DEA i felles satsing på anvendt matematikk.

Gruppa jobber med problemstillinger innen flyt i porøse medier (faste stoffer som kan inneholde væske eller gass). Fagfeltet er nært knyttet til olje- og gassindustrien.

Med støtte fra DEA, er det opprettet et treårig æresprofessorat etter professor Magne S. Espedal, som etablerte, og i mange år, ledet arbeidet i gruppa.

Arven etter Magne

Magne Espedal var i løpet av sin karriere veileder for 36 doktorgradsstudenter, og nærmere 100 mastergradsstudenter innen anvendt matematikk. Mange av disse jobber i dag i olje- og gassindustrien.

De neste tre årene skal professor Rainer Helmig fra Universität Stuttgart videreføre vitenskapsarven etter Magne.

– Vi er svært takknemlig for å ha fått muligheten til å opprette et æresprofessorat etter Magne og å for å få Rainer med på laget. Forskningsresultatene som produseres av gruppa er banebrytende og tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet. Rainer er godt kjent med arbeidet fra før, og vil styrke både forskningen og knytte gruppa nærmere verden, sier professor Jan M Nordbotten, én av initiativtakerne til opprettelsen av æresprofessoratet.

Nyttig samarbeid

Geir Terje Eigestad jobber i DEA som reservoaringeniør, og har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Der jobbet han sammen med Nordbotten, under Magne S. Espedal i flere år.

Det var i sammenheng med et opponentoppdrag ved Universitetet i Bergen i fjor, at Eigestad fikk høre at det var et ønske om å videreføre et 20% æresprofessorat etter Magne. Han bestemte seg for å koble universitetet med forskning- og utviklingsavdelingen i DEA.

– DEA så raskt at et samarbeid og æresprofessorat passet som hånd i hanske med selskapet sin egen offensive strategi innen forskning og utvikling. Jeg er stolt over at vi satser, og glad for at DEA ser verdien av å knytte til oss denne typen forskningsmiljøer, sier Geir Terje.

Samarbeid skaper løsning

Forskerne ved Porøse Medier driver uhildet og fri forskning på industriell matematikk, blant annet på problemstillinger knyttet til å forutsi olje- og gassforekomster på norsk sokkel.

Gruppa sin tilnærming bygger på et tett samarbeid mellom akademia og industri, og ideen om at gode løsninger finnes i skjæringen teknologi, innovasjon og matematikk.

I følge Eigestad har gruppa et solid fotfeste som verdensledende på området.

– Både som forsker og petroleumsingeniør har jeg flere eksempler på komplekse problemstillinger som blitt løst gjennom et slikt samarbeid, sier han. 

Anerkjent professor

Professor Rainer Helmig er en internasjonal anerkjent forsker. I sin hovedstilling i Tyskland, har han vært sentral i opprettelsen og ledelsen av to SFB-senter (tilsvarende norsk Senter for Fremragende Forskning). Han har også i mange år opprettholdt et aktivt samarbeid med faggruppen ved UiB.

Signering av programavtale og oppstart av æresprofessoratet ble formelt markert ved Universitetet i Bergen, onsdag 6. februar.

Sigmund Selberg, Geir Terje Eigestad, Helge K. Dahle, Martin S. Nordbotten

Sigmund Selberg, Geir Terje Eigestad, Helge K. Dahle, Jan Martin Nordbotten (fra venstre).

Foto/ill.:
Jens H. Ådnanes, UiB