Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Alumniportrett

Prosjektorientert arbeid

Mohamed El-khatib har en mastergrad i reservoarfysikk fra UiB. Nå jobber han som prosessingeniør i Aibel Bergen.

Hovedinnhold

Det beste med å være student er at man hele tiden lærer noe nytt, møter nye studiekamerater og lærer å være selvstendig

Mohamed har en bachelorgrad i petroleum- og prosessteknologi, og en mastergrad i reservoarfysikk fra UiB. I masteroppgaven fokuserte han på økt oljeutvinning ved hjelp av lav salinitetsvann i karbonatreservoarer.

Nå jobber Mohamed som prosessingeniør i Aibel Bergen hvor han har ansvar for utvikling, optimalisering og modifikasjon av prosessanlegg. Typiske arbeidsoppgaver går ut på å planlegge og klargjøre ulike prosjekter både på land og offshore. 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben er arbeidsoppgavene og de forskjellige prosjektene jeg er en del av. Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer gjør at jeg aldri "kjeder" meg. Arbeidsmiljøet er veldig bra hos oss og kollegaene mine er veldig behjelpelig når jeg stiller faglige eller praktiske spørsmål. Av og til kan kollegaene si mange forkortelser, hvor jeg kan miste tråden fordi jeg ikke forstod hva forkortelsen betydde. Det er nok det mest utfordrende.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Utdannelsen har hjulpet meg i jobben ved at jeg forstår teorien bak et prosessanlegg og brønnteknologi. Det får jeg brukt daglig på jobb til å evaluere om systemet jeg designer tåler trykket eller temperaturen jeg ønsker for prosessanlegget.

Hva var det som gjorde at du valgte akkurat denne utdannelsen ved UiB? Hvorfor burde andre velge dette studieprogrammet?

Grunnen at jeg valgte denne utdannelsen var at jeg var glad i realfag. Jeg ønsket samtidig å vinkle studieretningen min mot teknologi. Da jeg var på utdanningsmesse, snakket jeg med noen fra forskjellige oljeselskaper og fant ut at denne retningen på UiB kombinerer realfag og teknologi. Du bør velge dette studiet hvis du ønsker å jobbe med realfag samtidig som du ønsker å finne bedre metoder til å utvinne olje/gass.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Ditt beste studie-tips?

Søk kunnskap selv og del kunnskap med andre! Mitt beste studietips er å lage en studieplan og gjennomføre den. Del dagen din i forskjellige deler, hvor f.eks. 8-16 skole 17-18 middag og 1 time trening på kvelden.