Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Alumniportrett

Matematiker i finansbransjen

Tommy har en mastergrad i anvendt og utregningsorientert matematikk fra UiB. Nå jobber Tommy som risikoanalytiker hos Sparebanken vest.

Hovedinnhold

Prosessen med å skrive masteroppgave har på mange måter vært nyttig for jobben jeg har i dag

Tommy har en mastergrad i anvendt og utregningsorientert matematikk fra UiB.

Under studietiden hadde han deltidsjobb som mentor og prosjektleder i Ent3r, privatistlærer for Metis Privatistskole og som forskningsassistent hos Norsk Regnesentral.

Nå jobber Tommy som risikoanalytiker hos Sparebanken Vest. Her har han spennende og varierte arbeidsoppgaver.

 

Kan du fortelle om arbeidsoppgavene dine og hvordan du får bruk for utdannelsen din i jobben?

Dagene har i det siste gått til analyse av data, samt å skrive og presentere resultater fra analyser.

Mer konkret skriver jeg databasespørringer, analyserer datasett, regner ut passende statistikker, lager ulike grafer og skriver tilhørende tekst.

Jeg er også med på utvikling av nye systemer, dokumentasjon av eksisterende løsninger og hverdagslige gjøremål som møter og diskusjoner med kollegaer.

 

Jeg får bruk for generell matematikk, statistikk og programmering i jobben.

Prosessen med å skrive masteroppgave har på mange måter vært nyttig for jobben jeg har i dag, men det er vanskelig å konkretisere hvilken kunnskap fra utdannelsen jeg bruker mest.

 

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? Ditt beste studie-tips?

Mitt beste studietips er å finne en god balanse mellom studier og resten av livet - å jobbe jevnt gjennom hele året er bedre for grundig læring, karakterer og mental helse enn å jobbe ekstremt mye i perioder. Det er også viktig å lære god studieteknikk og finne alternative kilder om nødvendig.