Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Programstyret for ph.d.-programmet

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal sikre at fakultetets ph.d-program organiseres og gjennomføres med høy kvalitet.

Hovedinnhold

Medlemmer i programstyret for ph.d.-programmet

2019/2020

Leder: Anne Marit Blokhus, prodekan for forskerutdanning

1 representant fra hvert institutt, leder for forskerutdanningsutvalget ved instituttet:

Professor Ida Helene Steen (f.o.m. 1.1.21). tidligere: Professor Heidrun Wergeland  (Institutt for biovitenskap)

Førsteamanuensis Kjartan Jh Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi)

Professor Joachim Reuder (Geofysisk institutt)

Professor Joachim Jacobs (Institutt for geovitenskap)

Førsteamanuensis Michal Walicki (Institutt for informatikk)

Førsteamanuensis Kristine Spildo (Kjemisk institutt)

Professor Christian Schlichtkrull (Matematisk institutt)

2 ph.d.-kandidater fra ph.d.-programmet ved fakultetet:

Erlend Raa Vågset, Institutt for informatikk

Eirin Alme, Kjemisk institutt

Varamedlem, ph.d.-kandidater:

Håkon Midthun Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi

Christiane Duscha, Geofysisk institutt

Sekretær: Birthe Gjerdevik, rådgiver, studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Funksjonsperioden for ph.d.-kandidatene er ett (1) år, med mulighet for forlengelse i inntil ett (1) år.