Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Her er dei nye MatNat-studentane

750 nye realfagstudentar vart helste velkomne til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 12. august.

Semesterstart Matnat 2019, realfagbygget
Foto/ill.:
Jens H. Ådnanes, UiB

Hovedinnhold

Helge Dahle, dekan ved fakultetet helste dei nye studentane velkomne i Grieghallen, der kring 750 nye realistar vart introduserte til fakultetet og Universitetet i Bergen. Dahle snakka både om historia og framtida for universitetet. Ikkje minst påpeikte dekanen berekraft som noko både UiB, studentane og samfunnet er opptekne av.

– De som startar å studere no er eg sikker på vil bli møtt med forventingar om å bidra til eit biologisk og økonomisk bærekraftig samfunn gjennom innovasjon og entreprenørskap på ein langt tydligare måte enn tidlegare studentkull. Vi har langt frå alle svara på kva som skal til, men vi veit at naturvitskapane vil vere heilt sentrale i å finne gode løysingar på dei store samfunnsproblema.

Helge K. Dahle, Grieghallen semesterstart
Photo:
Jens H. Ådnanes, UiB

Møt nokre av våre nye studentar:

Semesterstart 2019

Producer:
UiB

Studiestart Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet