Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Horisontdebatt: Forskningsfrihet under press

Norsk forskning får stadig flere krav til konkurransedyktighet. Hva gjør dette med universitetenes forskningsetikk og -frihet? Vi tar debatten.

Forstørrelsesglass, penn, bok.
Foto/ill.:
Joao Silas, Unsplash

Hovedinnhold

"I skjæringspunktet mellom akademisk frihet, hva som er god forskningsetisk praksis, og nødvendige prioriteringer og insentiver i finansieringssystemet, oppstår det mange interessante dilemmaer og spørsmål" skriver dekan Helge K. Dahle i et blogginnlegg.

I rapporten "Forskningsintergitet i kontekst" forteller forskere i Noreg om sine hverdager, og rapporten viser mellom annet at forskerne bruker stadig mer av arbeidstiden sin til å skrive søknader. 

"Konkurranse kan være bra og dårlig. Det kan være stimulerende når det fører til en skjerping i innsats og tenkning for å hevde seg. Men det kan også være destruktivt når behovet for å vinne andres gunst, for å hevde seg på premisser du selv ikke har bestemt, gjør at du ikke får gjort jobben din på den måten du mener er den beste. Mye tyder på at det siste er i ferd med å skje i forsknings-Norge" skrev Dagbladet på lederplass da rapporten ble lagt fram.

Deltakere i paneldebatten i Egget på Studentsenteret:

Debattleder: Jarl Giske - Professor i biologi og tidligere marin dekan ved UiB

  • Margareth Hagen - prorektor og professor ved UiB 
  • Hans Petter Graver - Preses ved Vitenskapsakademiet og professor, UiO
  • Laura Drivdal - Forsker, Senter for vitenskapsteori UiB
  • Gisle Andersen - Forsker, NORCE
  • Ingrid Bay-Larsen - Forsker, Nordlandsforskning og medlem i NENT - Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi