Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Mentorordning for førsteårsstudenter på bachelor- og integrerte masterprogram

Mentorordningen ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Mentorordningen er et tilbud til alle våre nye studenter som begynner på et bachelorprogram eller integrert masterprogram, og varer gjennom hele første studieår. Ordningen har som mål å bidra til et godt faglig og sosialt miljø blant studentene.

Mentorordning for førsteårsstudenter

Produsent:
Arnt Brandseth

Hovedinnhold

Hva er mentorordningen ved MatNat?

For å sikre studentene et godt første studieår, har vi etablert det som kalles mentorordningen. Fra studiestart blir nye studenter på bachelor- og integrerte masterprogram en del av en gruppe på rundt 20 andre studenter, ledet av 1-2 mentorer. Disse gruppene møtes jevnlig gjennom hele første studieår, og i studiestart er det mottak og et tettpakket program for at mentorgruppene skal bli godt kjent med hverandre og universitetet. 

Etter å ha deltatt i mentorordningen håper vi at studentene sitter igjen med de verktøyene og ferdighetene de trenger for å håndtere rollen som student. De blir gitt gjennom felles møter om tema som studieteknikk, eksamens- og stressmestring samt tenke fremover på studie og karriere. I tillegg etableres det både faglige og sosiale nettverk studentene imellom.

Mentorordningen er noe vi organiserer fordi vi ønsker at våre studenter skal trives, føle de har kontroll over livet som student og mestre studiet de har startet på.

Hvem er mentorene?

Hver mentorgruppe har rundt 1-2 mentorer som er mer erfarne studenter på samme studieprogram. Disse er tilgjengelig for å dele sine erfaringer i studie, men også sine erfaringer som student. Mentorene deler ærlig sine erfaringer, både suksesser og nedturer. Det er lav terskel for å ta opp spørsmål og rådføre seg med sin mentor. Mentorene har taushetsplikt

Resultater av mentorordningen

Gjennom møtene med mentorgruppa får studentene mye informasjon de ellers ville brukt tid på å lete opp eller i verste fall oversett. Når studentene møtes jevnlig har de mulighet til å høste erfaringer fra hverandre, og ikke minst fra en erfaren student på samme studieprogram, en mentor. Innsikten og kunnskapen studentene får vil gjøre studiehverdagen enklere og mest sannsynlig vil de bli en del av et støttende og inkluderende fellesskap.

Gjennom mentorordningen har det vist seg at:

 • Studentene trives bedre 
 • Studentene er tryggere på studievalg
 • Studentene har økte ambisjoner og planlegger mer langsiktig
 • Studentene deltar mer aktivt undervisningen
 • Studentene bruker mer tid på campus og på instituttnære arealer
 • Kjenner studenter i større grad på videregående kull
 • Mer tilbøyelig til å inkludere andre studenter som ser ensomme ut

Hvordan er mentorordningen organisert?

På MatNat er mentorgruppene fordelt etter studieprogram med rundt 20-30 studenter per gruppe. I studieåret 2022-2023 har vi 31 aktive mentorgrupper på fakultetet med til sammen over 800 studenter!

Mentorordningen foregår hovedsakelig gjennom møter med mentorer og mentorgruppene. Disse møtene har ulike tema og målsetninger som er satt av fakultetet, mentorene og etter ønske fra studentene selv. Tema for de ulike møtene har fokus på å gi studentene de verktøy og ferdigheter de trenger for å bli gode studenter og legge til rette for refleksjoner om hva som er forventet av dem som studenter, hva de kan forvente av universitetet og bevisstgjøre dem på avgjørende holdninger til læring, utfordringer knyttet til ensomhet og universitetskulturen. Den underliggende målsetningen for alle møtene er å bygge opp et sosialt nettverk mellom studentene slik at de bruker hverandre faglig og sosialt i større grad. Man møtes i mentorgruppen rundt hver 2-3 uke i løpet av første semester og møtene med mentor varer vanligvis i 1 time og 45 minutter.

I mentorordningen vil studentene blant annet få bedre kunnskap om:

 • Hvordan trives som student, og få en oversikt over hvilke tilbud man har som student
 • Hvilke ferdigheter de tilegner seg gjennom studiene
 • Hvordan mestre eksamen og stress
 • Hvordan tenke økonomi som student
 • Mulige karriereveier etter endt studie

Hvordan kan jeg bli med i en mentorgruppe?

Alle førsteårsstudenter på bachelor- og integrerte masterprogram som registrerer seg gjennom IGANG blir automatisk en del av ordningen. Er du førsteårsstudent og ikke en del av ordningen er det ikke for sent, alle førsteårsstudenter på et lavere grad-studie har rett på en plass. Ta kontakt med studie.matnat@uib.no dersom du ønsker å bli plassert i en mentorgruppe!

Lyst til å jobbe som mentor?

Vi rekrutterer mentorer hver vår. Utlysning for å være mentor til høsten 2024 kommer 29.02.24. Hvis du ønsker å være sikker på at du får med deg utlysningen kan du melde interesse for å være mentor allerede nå! Da fyller du ut dette skjemaet. Hvis du har spørsmål kan du møte mentorer på stand 20., 21., 26. og 29. februar. 

For å være mentor må man være student på fakultetet og ha fullført førsteåret. Som studentmentor har du sammen med en annen student ansvar for å lede din mentorgruppe gjennom ulike prosesser og aktiviteter, ca. tredje uke, gjennom hele det første studieåret. Fokuset er å hjelpe de nye studentene til å komme godt i gang med sin utdannelse, både faglig og sosialt.

Mentor skal ærlig dele sine erfaringer, både suksesser og nedturer, med sine studenter og svare på spørsmål rundt studentlivet. Mentor skal kunne svare på henvendelser på epost, meldinger eller på gangen, men skal ikke fungere som en studieveileder. Mentor skal i de fleste tilfeller henvise til hvor studentene kan få svar eller hjelp av eksperter.

Mentor sin hovedoppgave er å være en prosessleder i mentormøtene og tilrettelegge for at det dannes et sosialt nettverk i mentorgruppen, men mentor har også noen tilleggsoppgaver som er kort beskrevet her.

Dine arbeidsoppgaver som studentmentor er:

- Delta på opplæring i uke 32

- Delta i mottaket (studiestart) uke 33

- Planlegge og gjennomføre møter med klassen/ mentorgruppen gjennom høst- og vårsemesteret, ca. hver tredje uke

- Delta i kontaktmøter med instituttet og programmøter med studieveileder

- Delta på erfaringsutvekslingsmøter med andre studentmentorer på fakultetet

- Delta i evalueringsmøter og skrive korte rapporter/referater fra møtene med mentorgruppen

 

Se denne filmen for hvordan studentmentorer 2019/2020 har opplevd jobben.