Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Fornybar energi

UiB stilte med ekspertpanel om energimeldingen

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru la fram den nye stortingsmeldingen det industrielle potensialet i norske energiressurser, fredag 11. juni. UiB stilte med eksperter som svarte media i etterkant.

Energipanel
I PANELET: Juristene Eirik Finserås (t.h) og Ignacio Herrera Anchustegui. Bak: Finn Gunnar Nielsen.
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes/UiB

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen, med energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa i spissen, samlet et ekspertpanel som hørte fremleggingen på storskjerm i Realfagbygget.

Etter at stortingsmeldingen ble presentert satt ekspertpanelet klar til å svare på spørsmål fra media og andre interesserte, i digitalt møterom.

­­Meldingen har stor betydning for Norge fordi den ser på grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og potensialet innen havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, utvinning av dyphavsmineraler, petroleumsindustri og vannkraft.

– Det var få store overraskelser, med stø kurs i olje og gass-politikken. Vi kunne nok ha ønsket oss en mer offensiv politikk på havvind, hydrogen og ammoniakk.  Det går litt sent på dette området, sier energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, ved Universitetet i Bergen.

Strategisk satsning på energi

UiB har energiomstilling som et av sine strategiske satsingsområder, og er i forskningsfront på flere felt som omtales i energimeldingen.

­– Energimeldingen var ikke superambisiøs i forhold til klimamålene. Det var interessant at det virker som at hydrogen er det neste store som skal satses på, selv om de ikke var tydelige på om det er snakk om miljøvennlig utvinning eller ei, sier førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui, som leder forskergruppe for Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, ved Det juridiske fakultet, UiB.

UiBs ekspertgruppe

I ekspertpanelet satt:

  • Eirik Finserås - Juridisk rammeverk/veilederen for havvind i meldingen
  • Ignacio Herrera Anchustegui - Juridisk rammeverk for havvind og marin energiproduksjon generelt, samt EU/EØS energirett
  • Finn Gunnar Nielsen - Havvind generelt
  • Rolf Birger Pedersen – Dyphavsmineraler og geologi under vann
  • Trygve Skjold - Hydrogen og sikkerhet
  • Efthymia Derempouka - Hydrogen og sikkerhet
  • Vidar Jensen - Ammoniakk og hydrogen. Spesialist på produksjon og egenskaper
  • Martin Fernø - CCS/lagring av CO2
  • Agnete Hessevik - Grønn skipsfart
  • Kristin Guldbrandsen Frøysa - Fornybar energi og energiomstilling generelt