Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
The Ocean-konferansen 2021

Kunnskapsbasert bærekraftig bruk av havet

Kronprins Haakon holder åpningsinnlegget når næringslivet, fagmiljøene og forvaltningen møtes til to-dagers konferanse i Bergen.

The Ocean
Foto/ill.:
Oliander Taule

Hovedinnhold

– Oppgaven som står foran oss er stor og utfordrende, men også meningsfull. Det er opp til oss alle, vår dedikasjon og entreprenørånd for å nå bærekraftsmålene, sa kronprins Haakon i åpningstalen.

Kronprins Haakon
Foto/ill.:
Oliander Taule

Universitetet i Bergen er partner for havkonferansen The Ocean, som tar mål av seg å peke ut retningen for hvordan verdenshavene skal brukes på en bærekraftig måte.

Konferansen samler ekspertise, næringsaktører, forvaltningsorganer og politikere som sammen skal finne løsninger på kompliserte problemstillinger for å møte klimaendringer, havforsuring, forurensing og ubalansert utbytting av hav- og havressurser.

Sentral i FN

På årets konferanse forteller Peter Haugan hvordan FNs havpanel er i ferd med å gå fra ord til handling. Haugan er professor ved Geofysisk institutt, programsjef ved Havforskningsinstituttet og utpekt til å sitte i den norske regjeringens havpanel.

Peter Haugan
Foto/ill.:
Oliander Taule

Statsministrene fra Australia, Canada, Fiji, Jamaica, Japan og Portugal, og presidentene fra Chile, Ghana, Indonesia, Kenya, Mexico, Namibia og Palau står sammen med Norge bak en ambisiøs tiltakspakke for å omforme havøkonomien globalt.

Disse landene representerer 30 prosent av verdens økonomiske soner til havs, og står nå sammen om en handlingsplan for å sikre et bærekraftig hav for fremtiden.

De 14 landene i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi forplikter seg til en planmessig, bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.

Sterk region

I Bergen finnnes sterke fagmiljøer ved Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, som sammen med forskning- og utdanningsinstitusjonene i regionen sørger for forskningsbasert kunnskap og innovasjon.

I tillegg har regionene mange medlemmer i næringsklyngene for havbruk og maritim næring. Med tusenvis av ansatte, milliarder i omsetning og operasjoner i globale markeder vil disse spille en viktig rolle i den grønne omstillingen.

Næringslivet kritiseres for å grønnvaske sin egen virksomhet, men EU er i ferd med å innføre et felles regelverk og standarder for hvordan dette kan gjøres med troverdighet.

Den såkalte taksonomien vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. Dette vil kreve en innsats hos bedriftene som er omfattet av det nye klassifiseringssystemet.

Konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen, forteller hva de gjør for å implementere systemet i konsernets globale operasjoner.

DNB
Foto/ill.:
Oliander Taule

Kunnskapsbasert

Professor og daglig leder av Bergen Offshore Wind Centre, Finn Gunnar Nielsen, snakker om havvindens betydning for å bidra til utslippsfri energi for Europa. I tillegg vil det kreve mye av oss å dra nytte av de rike mineralene som befinner seg i dypet av norske havområder.

Finn Gunnar Nielsen
Foto/ill.:
Oliander Taule
 

For å starte opp utvinning, er det bred enighet om at dette må gjøres på en kunnskapsbasert måte. Universitetet i Bergens dyphavssenter spiller en viktig rolle for å forstå det rike livet i dyphavet.

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere (t)

Produsent:
Screen Media
 

I forbindelse med The Ocean gjennomfører Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Bergen kommune en årlig undersøkelse som viser nordmenns holdninger til ulike havrelaterte spørsmål.

Opinions tall viser at støtten til havvind er i ferd med å falle, samt at det er en massiv motstand mot utbygging av landbasert vindkraft:

Havvind og landvind
Foto/ill.:
Opinion

Konferansen får også bidrag fra Nansensenterets direktør Tore Furevik, mens prorektor Pinar Heggernes deltar i en debatt om utdanningens rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av havet som ressurs.