Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Havvind

Slik skal havvind-utbyggingen gå raskere

En bred sammenslutning av forsknings- og industripartnere går sammen for å utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser for havvind.

pexels-alexandr-podvalny-1060492
Foto/ill.:
Alexandr Podvalny/Pexels

Hovedinnhold

Det er bred politisk enighet om at norsk sokkel skal brukes til å bygge ut havvind. Særlig havområdene utenfor Agder, Rogaland og Vestland regnes som særlig egnet.

- Ofte kan prosessen fra beslutning til endelig bygging av vindmøllene være lang og ineffektiv. Ved å samle inn relevante data og utvikle forskningsbasert kunnskap og langsiktig utdannings- og forskningskapasitet kan vi gjøre søknadsprosessene mer effektive, sier seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, som skal lede prosjektet.

Forskningsrådets kapasitetsløftsmidler tildeler prosjektet 56 millioner kroner for de neste fem årene.

På forskningssiden deltar Universitetet i Bergen, NORCE, UiA og UiS, mens åtte industripartnere, fire sentrale næringsklynger og to bransjeforeninger også er koblet på.

Agder, Rogaland og Vestland fylke støtter prosjektet da disse tre fylkene har beliggenhet nær disse planlagte havvindområdene.

Før industrien får tildelt areal der de kan bygge enten bunnfast eller flytende havvind, skal det gjøres grundig utredning av konsekvenser ved utbyggingen. I denne prosessen kan det oppstå arealkonflikter knyttet til interessegrupper innenfor blant annet innen fiskeri, fugleliv og olje, fordi utbygging til havs vil berøre ressursgrunnlaget deres. 

- Utredningen av konsekvenser må være grundig og effektiv, da det ellers kan bli en «show-stopper» og forlenge tiden før industrien får tildelt oppdrag innen havvind. Derfor er det viktig å samle vitenskapelig spisskompetanse innen områder som marinteknologi, meteorologi, marinbiologi, samfunnsøkonomi, digitalisering og jus, slik at konsekvensutredningene blir så grundige som mulig, sier Atle Blomgren. 

Tildelingen fra Forskningsrådet utløser egeninnsats og industristøtte, slik at en får et samlet prosjektbudsjett på ca. 56 millioner kroner. 

Prosjektet har med syv aktuelle vindparkutbyggere som industripartnere, alle med sterk regional forankring i sørvest:

  • NorSea Group
  • Aker Offshore Wind
  • Norseman Wind
  • Shell, BKK
  • Agder Energi
  • Deep Wind Offshore

Første del av prosjektet begynner 1. kvartal 2022 og prosjektet forventes avsluttet i 2027.