Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Ønsker å ta kunnskapsbaserte beslutninger

Havet som løsningen på store utfordringer var i fokus da klima- og miljøminister Espen Barth Eide besøkte MatNat-fakultetet.

Espen Barth Eide og Gunn Mangerud
KUNNSKAPSBASERT. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har tatt over som president for FNs femte miljøforsamling (UNEA). Han fikk mange innspill fra dekan Gunn Mangerud og ekspertgruppen fra Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg/UiB

Hovedinnhold

Plastproblemet er en av de store utfordringene som opptar Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. I slutten av februar skal han som president for FNs femte miljøforsamling (UNEA) lede toppmøtet i Nairobi i Kenya i slutten av februar.

– Vår klare ambisjon er å sikre at verden får en global plastavtale på linje med IPCC-avtalen innen klima, fortalte Eide under besøket.

Han la ikke skjul på at det er viktig for regjeringen å legge fakta til grunn for politiske beslutninger innen klima, miljø og det grønne skiftet. 

Mens FNs miljøforsamling staker ut kursen for det globale miljøarbeidet, er grunnforskningen ved universitetene avgjørende for kunnskapsgrunnlaget.

Barth Eide
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg/UiB

Tverrfaglig

Espen Barth Eide hadde et stort følge med seg til Realfagbygget. Maria Varteressian er hans politiske rådgiver, mens Geir Klaveness er fagdirektør for havmiljø i Klima- og miljødepartementet. Sveinung Oftedal var med som fagdirektør for skipsfart.

Dekan Gunn Mangerud hadde med seg et bredt lag av forskere til møtet. Marin fagdirektør Amund Måge understreket grunnforskningens betydning for å finne gode løsninger på utfordringer knyttet til mer mat fra havet.

Camilla Sætre, førsteamanuensis i havteknologi og sentral i SFI Smart Ocean, som arbeider med trådløse løsninger for overvåking og kommunikasjon under vann.

Professor Sigrid Eskeland Schütz fikk flere oppfølgingsspørsmål da hun gikk gjennomgikk hvorfor det er avgjørende å ha et godt juridisk og økonomisk rammeverk for havområdene. 

Finn Gunnar Nielsen viste til viktigheten av å bygge ut mer havvind. Dette er med på å gi oss økt erfaring med teknologiske løsninger, som igjen gir oss målinger og faktagrunnlag vi i dag ikke har. Her ligger det også et betydelig potensial for næringsutvikling.

Professor Rolf Birger Pedersen leder Senter for dyphavsforskning, og fortalte Eide om de manglende erfaringene med forurensing hvis vi skal utvinne metaller og mineraler som finnes i dyphavene.

Store oppgaver

Eide fortalte at hav skal inn i alle forvaltningsplaner, men var også interessert i hvordan forskerne opplever å ta på seg store prosjekter som danner grunnlaget for ny kunnskap.

Forsamlingen fortalte om den tøffe konkurransen om forskningsmidler, og at regjeringen bør se på ordningen for anskaffelse av kostbart utstyr. 

Barth Eide
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg/UiB

– Da vi startet kartleggingen av dyphavet var det med en eksperimentell tilnæringen. Da var det vanskelig å se for seg at jeg over 20 år senere skulle sitte med en statsråd for å fortelle om de store resurssene som finnes i et område mange trodde var dødt og verdiløst. Dette viser hvor viktig det er å være åpen for forskning på felt som umiddelbart ikke antas å ha nytteverdi, fortalte Rolf Birger Pedersen.

Han var opptatt av at talentfulle, unge forskere må være trygg på at de har finansiering og en trygg fremtid når de velger å satse på en forskerkarriere. 

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Eides departement holder på med mye planarbeid nå, og vil svært gjerne ha innspill fra forskningsmiljøene ved MatNat. 

Han understreket en ting:

– Skal Norge lykkes, må Vestlandet lykkes.