Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Utdanning

Bachelor- og masterseremonier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år holder Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet en høytidelig Bachelor- og Masterseremoni for å hedre våre studenter som har oppnådd en bachelorgrad eller en mastergrad hos oss i det inneværende studieåret.

Masterseremoni MatNat
Masterseremoni ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet blir det årlig holdt en Bachelorseremoni og en Masterseremoni for våre studenter som har avlagt en grad hos oss. Seremoniene blir avholdt i Juni og alle studenter som har oppnådd en grad det inneværende studieåret kan melde seg på til å delta i seremonien. 

Bachelor- og Masterseremonien 2024 vil holdes i Universitetsaulaen 12. juni 2024. 
Mer informasjon kommer når dette er klart. 

For å delta på seremonien må du melde deg på via skjema for arrangementet. Det vil bli kunngjort når påmeldingen er åpnet.

UiB Alumn

Alle studenter som har oppnådd en grad ved Universitetet i Bergen har mulighet til å melde seg inn i UiB Alumni
UiB Alumni er et nettverk og en møteplass for tidligere og nåværende studenter, fagmiljøer og, ansatte som har tilknytning til Universitetet i Bergen. Søk medlemskap i UiB Alumni dersom du har studert eller studerer ved Universitetet i Bergen.