Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forskning

Vår porøse verden-utstillingen

I en ny utstilling viser forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hvordan vi kan nyttiggjøre oss porene for å løse klimakrisen og andre store utfordringene vi står overfor.

Porøse medier
TVERRFAGLIG: F.v. Professor Atle Rotevatn (Institutt for geovitenskap), kurator Åshild S.F. Thorsen (Universitetsmuseet), professor Jan Martin Nordbotten (Matematisk institutt), professor Martin Fernø (Institutt for fysikk og teknologi).
Foto/ill.:
Silje K Robinson/UiB

Hovedinnhold

Porøse medier omgir oss på alle kanter, men er et begrep svært få er kjent med. Hvor og hvordan porøse medier opptrer og fysikken bak, er relevant for oss alle og involverer en rekke fag.

Både menneskeskapte og naturlige materialer inneholder porer. Dette nyttiggjøres i naturen, industrielt, og medisinsk.  

Ved å forstå hvordan porene fungerer, kan vi nyttiggjøre oss materialenes egenskaper på stadig nye måter. Stortinget har vedtatt at Norge skal lagre CO₂ i porøse medier som et ledd i å møte klimakrisen.

Men hvordan kan vi lagre en klimagass forsvarlig?   

Forskningsriggen er en installasjon for å forstå hva som skjer når CO₂ lagres i berggrunnen. Karbonfangs og lagring er en tilgjenglig teknologi for å kunne redusere utslipp av klimagassen CO₂. Foto The FluidFlower Project Team
Foto/ill.:
The FluidFlower Project Team

Lagring av CO₂

Forskere ved Universitetet i Bergen jobber nå med å finne ut hvordan CO₂ kan lagres på en god og sikker måte. I utstillingen "Våre porøse verden" får publikum bli kjent med forskningseksperimentet Fluid Flower: En forskningsrigg som viser hvordan karbon vil oppføre seg når det lagres i porøse bergarter under havbunnen. Riggen står i kjelleren på museet under utstillingsperioden, og brukes aktivt til forskningen på karbonfangst og lagring.

Riggen
Foto/ill.:
Silje K Robinson/UiB

Forskningen vil snart bli omgjort til praksis gjennom prosjektet Northern Lights. Allerede fra 2024 skal CO₂ lagres i energiparken utenfor Øygarden.  

Geologi, fysikk, matematikk - og hjerneforskning 

"Vår porøse verden" bygger på den pågående tverrfaglig forskningen om porøse medier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Forskerne arbeider med grunnleggende forståelse av geologiske prosesser som skaper porøse bergarter, utfører fysiske målinger og eksperimenter, samt løser matematiske ligninger som beskriver flyt og transport i porøse medier. 

Denne forskningen brukes også til å forstå hjernen som et porøst medium og vil bidra til at forskerne kan få ny kunnskap om hjernesykdommer.  

hjene
Foto/ill.:
Silje K Robinson/UiB