Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
HMS-prisen 2022

HMS-pris til Kjemisk institutt.

Kjemisk institutt mottar i år HMS-prisen til Mat.Nat. for sitt målrettete arbeid med avfallshåndtering og lagring av kjemikalier.

På bildet ser man (fra venstre mot høyre) Instituttleder Knut Børve, administrasjonssjef Kari Nordvik, fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo, vara-hovedverneombud Reidun Alice Myklebust, senioringeniør/HMS-koordinator Lisbeth Kibsgård Glærum og dekan
Fra venstre mot høyre: Instituttleder Knut Børve, administrasjonssjef Kari Nordvik, fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo, vara-hovedverneombud Reidun Alice Myklebust, senioringeniør/HMS-koordinator Lisbeth Kibsgård Glærum og dekan Gunn Mangerud.
Foto/ill.:
Christel Krossøy/UiB

Hovedinnhold

Helse, miljø og sikkerhet(HMS) er et satsningsområdet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet(Mat.Nat.). For å stimulere instituttene til å arbeide systematisk med HMS, har fakultetet siden 2005 løftet frem og premiert gode tiltak gjennom HMS-prisen. I tillegg til anerkjennelse for et viktig arbeid, tildeles vinneren 50 000 kr. Årets vinner av HMS-prisen er Kjemisk institutt. 

Komiteen, bestående av dekan Gunn Mangerud, hovedverneombud Ann-Elise Olderbakk Jordal, fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo og HMS-koordinator Christel Krossøy, har lagt til grunn følgende begrunnelse for prisutdelingen. 

-    Kjemisk institutt beskriver i sin søknad et kontinuerlig og systematisk arbeid knyttet til merking og avfallshåndtering av kjemikalier. Dette er et viktig og godt tiltak som viser HMS i praksis, og som har god overføringsverdi til andre institutter. Komiteen berømmer også instituttet for å ha en godt gjennomarbeidet og beskrivende søknad.

Instituttleder Knut Børve ved Kjemisk institutt er glad for prisen og trekker frem gode medarbeider. 

-    Prisen setter fokus på gode rutiner for oppbevaring, merking og avfallshandtering av kjemikalier, noe som er viktig for det fysiske arbeidsmiljøet på mange institutt både på og utover MN-fakultetet. På Kjemisk institutt står dette høyt på agendaen, godt drevet fram av vår HMS-koordinator Lisbeth Glærum og mangeårig verneombud Reidun Myklebust. Vi er glade for anerkjennelsen som HMS-prisen gir, og for anledningen til å inspirere andre institutt til å gjennomføre en årlig avfallsdugnad for kjemikalier, sier Børve.  

Fire institutt nominert til prisen

I tillegg til vinnerne ble Geofysisk institutt, Matematisk institutt og Institutt for biovitenskap nominert til prisen. Dekan Gunn Mangerud er glad for at det jobbes systematisk med HMS og håper at instituttene lar seg inspirere av hverandre. 

-    Godt HMS-arbeid handler om de store og små tiltakene som gjør arbeidshverdagen tryggere og triveligere. De fire nominerte instituttene har på hver sin måte gjennomført tiltak som vil ha nyttig overføringsverdi også til andre institutter, sier Mangerud.

Årets nominasjoner til HMS-prisen ved Mat.Nat.:

Geofysisk institutt – har gjennom mange år hatt et sterkt miljø for etablering av aktiviteter som fremmer faglig-sosialt fellesskap og integrering, som kan være til inspirasjon for andre, som f.eks. Geosupen, Instituttleders fjelltur og Geofysisk fagutvalg.

Kjemisk institutt – har jobbet målrettet for sikker avfallshåndtering og lagring av kjemikalier, og tilbyr seg å hjelpe andre institutt i gang med avfallsdager.

Institutt for biovitenskap – har blant annet levert innspill på bruken av HMS-veggen «safety zone» som er en måte å synliggjøre blant annet hjertestartere som med fordel kan videreføres til andre bygg og institutt. I tillegg vil vi berømme instituttet for å følge opp bruken av CIM-modulen for felt og tokt med felles skjemaker som sendes direkte til reiseadministratorene.

Matematisk institutt – har levert sitt første innspill til HMS-prisen og komiteen vil berømme de for initiativet til god integrering ved innføring av kakecos på instituttet.