Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Bli bedre kjent med æresdoktor Fiamma Straneo

Tidligere i år ble Fiamma Straneo utnevnt til æresdoktor ved UiB for hennes utstrakte og verdensledende forskning og formidling om havets rolle i klimaendringene. Nå kan du ble bedre kjent med Straneo sin forskning i tidsskriftet Naturen.

Bilde av tidsskriftet Naturen
Foto/ill.:
Jin Sigve Mæland/UiB

Hovedinnhold

En æresdoktorgrad er en doktorgrad som tildeles av et universitet uten at den som tildeles graden på forhånd har forsvart en avhandling i en disputas. Slike doktorgrader gis oftest til svært fremtredende personer. Æresdoktorgrader kan også gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning.

Den 2. juni 2022 ble Fiamma Straneo utnevnt til æresdoktor ved UiB etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Straneo ble nominert blant annet fordi hun har bidratt med banebrytende kunnskap om to overordnet viktige tema: Golfstrømmens forgreininger mot Arktis og den smeltende Grønlandsisens vekselvirkning med disse. Straneo har også i hele sin karriere vært en foregangsperson for likestilling og mangfold innenfor klimaforskningen. 

Nå kan du lese mer om Straneo og hennes forskning i tidsskiftet Naturen