Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
NTVA-Tekna-AE seminarserie

Kjernekraft og bærekraft

Er kjernekraft nødvendig for å unngå global oppvarming og samtidig sikre stabil og tilstrekkelig energiforsyning? NTVA, Tekna og Academia Europaea inviterer til foredrag om behovet for kjernekraft og om nyere reaktorteknologi.

Bilde av kjernekraftverk
Foto/ill.:
Colourbox - bilde av et kjernekraftverk

Hovedinnhold

Beskrivelse

Det er en økende erkjennelse av at overgangen til et globalt samfunn tilnærmet fritt for fossil energiforsyning ikke er mulig uten massiv oppbygging av kjernekraft. Som et resultat av dette er nye reaktorteknologier under utvikling i et hundretalls ulike internasjonale virksomheter hvor små kjernekraftverk planlegges å kunne leveres fra samlebånd. I vårt naboland Sverige har Riksdagen nylig vedtatt en opptrappingsplan for kjernekraftverk. Selv i vårt skrint befolkede fedreland kan det bli svært vanskelig å gjennomføre et grønt energiskifte om ikke kjernekraft blir en vesentlig del av energimiksen. 

På møtet vil Jan Petter Hansen (UiB/NHH) innlede med en analyse av påstanden om at kjernekraft virkelig er helt nødvendig om vi skal nå de internasjonale bærekraftsmålene. Deretter vil Lars Jorgensen (CEO) og Niels Berger (CFO) fra ThorCon (thorconpower.com) presentere ThorCons reaktorteknologi og beskrive hvordan den skal anvendes i et energiforsyningsprosjekt i Indonesia. De vil presentere utformingen av selskapet sin saltsmeltereaktor som er under utarbeidelse. Denne planlegges rettet mot det globale markedet, der målet er å kunne konkurrere direkte med kull og LNG på kostnader, skalerbarhet og etableringstid.

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte. Velkommen!

Det blir enkel bevertning etter foredraget. Påmelding via Tekna her.  

Vær ute i god tid, da ytterdøren til bygget vil være stengt når foredraget starter kl. 19.00.

Arrangører: NTVA i samarbeid med Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

Finn frem: Campus Kronstad, 1. etg., M-inngangen

Facebook-event for arrangementet.